– Jeg husker ei mor som ropte etter dattera si. Det var hjerteskjærende

Alvdølen Johnny Hagen var daglig leder i Ambulansetjenesten i Elverum og skadestedsleder i redningsarbeidet etter Åsta-ulykken på Rørosbanen 4. januar 2000.