Men sjefen selv, helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), tar det hele med knusende ro.

– Nå har forslaget vært ute på høring. Neste skritt blir et forslag til Stortinget. Da må vi vurdere eventuelle justeringer på bakgrunn av høringsuttalelsene, sier Høie til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Interne stridigheter

Han hevder selv at forslaget vil møte stor motbør. Heller ikke i hans egen stortingsgruppe er man overbevist om at forslaget vil få flertall i Stortinget.

Striden det vises til er forslaget om å innføre såkalt standardisert innpakking av tobakkspakker og snusbokser, noe som etter det ANB erfarer vekker intern strid i regjeringen, og på høyt nivå i Fremskrittspartiet.

Stiller spørsmål

Både Unge Høyre og Fremskrittspartiets Ungdom raser mot forslaget.

Unge Høyre stiller spørsmål ved om de foreslåtte endringene vil ha tilstrekkelig effekt til at det «rettferdiggjør en dramatisk inngripen i dagens allerede strengt regulerte marked og private bedrifters produksjon».

Fremskrittspartiets stortingsgruppe er skeptisk til forslaget. Høyreveteran Michael Tetzschner har også flagget motstand mot forslaget.

– Stadig vekk forsøker politikere å gi oppskriften på det gode liv. Røyk og snus er akseptert som en lovlig salgsvare. I et virkelig fritt samfunn må mennesker selv få treffe beslutninger om hvordan man vil leve, har Michael Tetzschner tidligere uttalt til ANB.

Ifølge Høie skal ikke Tetzschners syn være representativ i hans egen stortingsgruppe.

NHO-motstand

NHO stiller spørsmål ved forslagets gyldighet når det gjelder EØS-avtalen, og hevder at den i så måte ikke er godt nok utredet. Ankepunktet er også at produsentene ikke får bruke sin design-logo på røykpakkene. NHO mener forslaget kan rokke ved varemerkeeiers bruksrett av egne logoer, noe Patentstyret avviser i sin høringsuttalelse.

Det gjør ikke inntrykk på Høie at tobakksbransjen viser muskler for å stoppe forslaget.

– Det er ikke noe nytt at tobakksindustrien forsøker å motvirke folkehelsepolitikken. Hensikten med forslaget er å bidra til at færre barn og unge blir avhengig av tobakk. De som allerede er avhengig, vil ikke bli berørt av dette i det hele tatt, poengterer han. (ANB)