Den mye omtalte ulvetispa, også kalt Heiko-Petra, har interesserte kunne følge på nett der tispas posisjoner jevnlig er lagt ut på et grovmasket kart. Dette er posisjoner som fanges opp via satellitter. Siste posisjon ble registrert 4. november langt nord i det området der hun har ferdes vest for Glomma i sommer, og ulven befant seg da omtrent i Løten-traktene.

Rovviltkonsulent Erling Maartmann minner om at senderen falt ut en måneds tid også tidligere i sommer. Han holder det for mest sannsynlig at dette har skjedd også nå. Men det er kanskje fortsatt mulig at tispa kan peiles manuelt fra bakken. Det ble det gjort forsøk på senest onsdag. Noen signaler fikk man ikke, men det ble funnet ulvespor ved Solør-Odalsveien som man tror kan være fra tispa, forteller Maartmann.

Uten peileutstyr kan det bli noe vanskeligere å gjennomføre en mulig flytting til vinteren, tror han. Men tidligere er en rekke umerkede ulver lokalisert på sporsnø og bedøvd fra helikopter før de er påsatt sendere, så det bør også la seg gjøre med tispa. Maartmann regner med at det også er interessant å få satt ny sender på ulven som med sine «friske» gener betraktes som verdifulle for å motvirke innavl i bestanden.