Glåmdal tingrett fant henne denne gang skyldig i 27 tilfeller av svindel. Framgangsmåten er nøyaktig den samme som de 82 tilfellene av bedragerier hun ble dømt for i Trondheim tingrett i januar 2008 – den gang i tillegg til ett tilfelle av grovt underslag og ett forsøk på underslag. Hun legger ut ulike typer elektroniske gjenstander til salgs på finn.no, mottar forskuddsbetaling for varene, men sender aldri noen vare.

Denne gang dreide det seg om ulike typer mobiltelefoner, iPhone og Playstation med eller uten spill. Om hun noen gang har eid de varene hun tilbyr for salg, sier retten ikke noe om. Hun har også operert noe med falskt navn, og unnlatt å besvare henvendelser fra dem som ble lurt. Forholdene hun nå ble dømt for ble begått fra slutten av november i 2008 og til midten av oktober i fjor.

For hver enkelt svindel dreier det seg om beskjedne beløp, fra 1.250 til 4.000 kroner. Til sammen kom det likevel opp i et anselig beløp, nærmere 80.000. Kvinnen har tilstått 25 av de 27 tilfellene, men tingretten fant det sannsynliggjort at hun også sto bak de to siste. Tiltalte møtte ikke til rettssaken, men retten avsa kjennelse om at saken kunne fremmes uten hennes tilstedeværelse.

Kvinnen har betalt tilbake 3.395 kroner til én av de 27 bedratte. Nå dømte retten henne til også å tilbakebetale de 26 øvrige til sammen 75.850 kroner. Dessuten ble hun idømt 150 timers samfunnsstraff, og da som en felles straff med den betingede delen av dommen fra Trondheim siden nye bedragerier ble begått i prøvetiden. Dette var i tråd med påstanden til aktor, politiadvokat Wigdis Helen Bjerknes Hjalmarsen. Det til tross for at den betingede dommen fra Trondheim var på 90 dagers fengsel.

Retten har lagt vekt på at en personundersøkelse av tiltalte konkluderer med at hun har nedsatt evne til å følge samfunnets normer, at hun holder på med utdanning som et ledd i å rehabilitere henne, og at det er aktuelt å følge et program for sinnemestring. Men retten var i tvil om samfunnsstraff var det riktige, og dømte henne til en subsidiær fengselsstraff på fem måneder.