Spørsmål om rovdyr haglet fra salen

UENIGE: Karin Andersen (SV) og landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) var i panelet under rovdyrdebatten søndag ettermiddag. Vedum ønsker ingen ulvestamme, Andersen er uenig.

UENIGE: Karin Andersen (SV) og landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) var i panelet under rovdyrdebatten søndag ettermiddag. Vedum ønsker ingen ulvestamme, Andersen er uenig.

Artikkelen er over 5 år gammel

Politikerne måtte svare for seg.

DEL

Det var foreningen «Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk» som arrangerte debatten i Terningen Arena søndag.

I panelet var alle partier representert, ved Karin Andersen (SV), Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Gunnar Gundersen (H), Martin Løken (V), Lasse Juliussen (Ap), Kjetil Lorentzen (KrF), Ingebjørg Øveraasen (MDG), Erling Folkvord (Rødt) og Hege Jensen (Frp).

Spørsmålene haglet fra salen, men Gunnar Gundersen beskriver debatten som saklig.

– Det var en god debatt. Rovdyrspørsmålet splitter befolkningen, og vi trenger å få mer diskusjon og kunnskap om temaet, sier han.

– Føler det som et overgrep

Under debatten var det kun Senterpartiet som tok et klart standpunkt mot ulv, mens de andre partiene ønsker en balanse mellom ulv og beitedyr.

– Vi har ikke tatt noe standpunkt for eller imot ulvesonen, men jeg vil slåss for at folk skal forstå hvilket overgrep de som driver med beitedyr innenfor ulvesonen opplever at denne politikken er, sier Gundersen.

Mangler kunnskap

Bak debatten sto Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, som flere ganger tidligere har arrangert folkemøter og debatter om ulv.

– Vi ser et stort behov for å spre kunnskap om rovdyr, og det er jo ofte sånn at de som kan mye, er de som er berørt. I dag hadde vi alle partiene til stede, og det er tydelig at en del av representantene hadde store brister i sin kunnskap. Derfor er det viktig for oss å ha slike møter, så vi får delt våre synspunkter og får en åpen debatt, forteller Åsmund Ystad, sekretær i «Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk».

Han er tydelig på at dagens rovdyrpolitikk ikke fungerer.

– Det blir vedtatt planer som ser fine ut på papiret, men de fungerer ikke i praksis. Det er synd at alt må vike for rovdyrene, sier han.

Lite nyansert

Selv om flesteparten av de frammøtte hadde et «nei til ulv»-standpunkt, var også den andre siden til stede. Jim Odin Wik i organisasjonen «Bygdefolk for rovdyr», savner en mer nyansert debatt om rovdyr.

– Å la ulven få forrang i enkelte områder er ikke et tema som blir debattert engang. Her i området er fokuset kun på bønder og beitedyr, sier han. Han ønsker ulven velkommen.

– Vi mener at vi trenger rovdyr i naturen Ulven er blitt en syndebukk i rovdyrdebatten, og det er synd, mener Wik.

Artikkeltags