Sparer på å tenke på miljøet

Driftsleder Morten Raaden i Nord-Odal kommune satser på miljøvennlig varme. Leveranser fra Odal biovarme bidrar til at to av tre bygg er miljøvennlige.

Driftsleder Morten Raaden i Nord-Odal kommune satser på miljøvennlig varme. Leveranser fra Odal biovarme bidrar til at to av tre bygg er miljøvennlige. Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

Nordodølingene «tjener» penger på miljøtiltak - og målet er å spare inn nok penger til det som tilsvarer en lærerstilling i året. ER DETTE VEIEN Å GÅ FOR KOMMUNENE?

DEL

Økende strømpriser har skapt problemer for mange.

I Nord-Odal økte energiutgiftene fra 5 til 6,5 millioner kroner i 2009 sammenlignet med 2006.

Hadde man ikke satt i verk tiltak, ville prisstigningen blitt enda mer kostbar.

– I forhold til 2006 reduserte vi i 2009 energiforbruket med 236.000 kilowatt timer. Tar man hensyn til at det var kaldere i 2009, var reduksjonen på 583.000 kilowatt timer, opplyser Morten Raaden, leder i driftsavdelingen i Nord-Odal kommune.

Ambisiøse mål

Utsiktene til stor gevinst både for miljøet og kommunekassa har medført en ambisiøs satsing i Nord-Odal.

I energi- og miljøplanen er målsettingen at 2006-forbruket på 7,2 millioner kilowatt timer skal reduseres med 1,08 millioner kilowatt timer ved 13 bygg innen utgangen av 2012.

Om man kommer i mål skal holde hardt. Ved utgangen av 2009 var 3,3 av de 15 prosentene i energibesparelser oppnådd, 8 prosent om man korrigerer for utetemperaturen.

– Om vaktmestrene får anledningen til å sette seg ned foran datamaskinen og analysere energibruken, kan man faktisk redusere utgiftene nok til å beholde et lærerårsverk.

– En OBOS-analyse viser at vi totalt kan spare 1,4 millioner kilowatt timer årlig om det er politisk vilje til å investere 10 millioner kroner på ENØK-tiltak. Når det gjelder utgiftssiden, har vi i løpet av tre år spart omkring 750.000 kroner på det som allerede er gjort, sier lederen i driftsavdelingen.

Tre bioanlegg

Foruten energibesparende tiltak som å behovsstyre 40 ventilasjonsanlegg og tett oppfølging fra vaktmesterstaben, satses det på alternativ oppvarming.

– 68 prosent av den kommunale bygningsmassen som er stor og energikrevende har nå biovarme eller varmepumper, forteller Raaden, som ikke tror så mange andre kommuner i distriktet kan vise til det samme.

I Nord-Odal er det tre biovarmeanlegg med pellets, to på Sand og ett i Mo. Disse leverer energi til de to barneskolene, ungdomsskolen, idrettshallen, sykehjemmet, legesenteret og barnehagen på Sand, bokollektivet og bosenteret for eldre.

I tillegg har Nord-Odal kommuneskoger et flisfyringsanlegg på Granerud industriområde. Kommunen har også investert i fire varmepumper.

– Kommunehuset er ei miljøsinke?

– Her er det oljefyr og panelovner. Siden det ikke er lagt opp til vannbåren varme i hele bygget, har det ikke vært mulig å koble seg på biovarmeanlegget, forklarer driftsleder Morten Raaden.

Artikkeltags