Sosialklienter får svi mest

Artikkelen er over 12 år gammel

Det er sosialklienter som får svi mest i rådmannens budsjettforslag for neste år. Bidragssatsene skal ned 10 prosent, og lander langt under nasjonale satser. @$:n KONGSVINGER

DEL

Om 2006 ble et magert år for tjenestetilbudet til kommunens innbyggere, blir det enda strammere neste år. Fungerende rådmann Kari Andreassen betegner forslaget til 2007-budsjett som det mest smertelige hun noen gang har vært med på å utarbeide.

– Vi klarer riktignok å skjerme skoler og omsorgssektoren for kutt, men samtidig får de to viktige sektorene heller ingen sårt tiltrengt påplussing, sier Andreassen.

Smertelige kutt får derimot helse og sosialsektorene, som til sammen skal redusere med 5,2 millioner i neste års budsjett. Det ligger også i forutsetningene at det ikke bosettes flyktninger verken neste år eller i 2008.

Mindre sosialhjelp

De som virkelig får svi om politikerne går gode for forslaget, er innbyggere som bare har økonomisk sosialhjelp å leve av. Om det er lite fra før, blir det enda mindre når rådmannen vil redusere satsene med 10 prosent.

– Vi er klar over at dette kan føre til en økt antall klagesaker, medgir fungerende rådmann, som er bekymret over at en så vidt stor andel av innbyggerne i Kongsvinger er mottakere av sosialhjelp sammenlignet med andre kommuner av tilsvarende størrelse.

Og barnevernet vil få innstramminger, hvordan det skal gjennomføres skal utredes nærmere. Det ligger uansett an til en heving av terskelen for igangsetting av barnevernstiltak.

Her skal det kuttes

Hardeste kuttet får helse og sosial, med til sammen 5,2 millioner. Også andre enheter får merke sparekniven.

*10 prosent kutt i sosialsatsene.

*Tiltaksmidler til flyktningbosettinger tas vekk.

*En helsesøsterstilling forsvinner.

*Funksjonshemmede får kutt på 1,9 millioner. Rammer blant annet tjenestetiden per bruker.

*Pedagogisk psykologisk senter mister en stilling.

*Planavdelingen reduseres med en stilling.

*Redusert veivedlikehold. Teknisk får redusert budsjettrammen med nærmere to millioner kroner.

Her kommer investeringene

Blant de store investeringene neste år er kommunens andel i sentrumplanen.

*Bibliotek: 10 millioner kroner.

*Påbygg: Rådhus-Teatret 3 millioner.

*Oppgradering kino: 2,4 millioner.

*Ombygging Rådhuset: 3 millioner

*Rehabilitering kremasjonsovn: 6 millioner

*Strandpromenaden: Mølleparken: 5,6 millioner

*Sentrumsutvikling: 3 millioner

*Kulturfløy, sentralskolen: 2 millioner

*Veg og parkering: 8,6 millio0ner

*Parkanlegg: 2 millioner

*Nye boligfelt: 5,4 millioner

*Nye industriområder: 2 millioner

*IKT: 1,2 millioner

Artikkeltags