Angst ga kortere straff

ÅSNES: Etter å ha kjørt altfor fort, slapp mannen kortere straff på grunn av angst og at han bor så avsides til.