Bilen har stått i grøfta i dagevis

Et ødelagt kjøretøy inntil fylkesveien blir lagt merke til av bilistene.