– Det stemmer at vi har påvist legionellabakterier i en prøve fra dusjanlegget i Sør-Odal idrettshall, sier kommuneoverlege i Sør-Odal, Arne Skogholt.

Prøvesvarene kom på fredag, og det ble iverksatt umiddelbare tiltak for å hindre smitte.

– Det er et tilfeldig funn, i forbindelse med et program for analyser, som er en del av driftsrutinene.

Rolige forhold

Skogholt forsikrer om at forholdene er rolige, og at det ikke er noen økt risiko for smitte.

– Vi følger prosedyre for å få dusjene smittefrie nå, og skal ha møter om dette forløpende. Det er slett ingen grunn til bekymring. Dette er heller et føre-var tiltak, og dusjene vil åpnes igjen snarlig, sier han.

Alvorlig sykdom

Legionellabakterien kan gi alvorlig sykdom. Bakterier som pustes inn, kan gi legionærsykdom eller pontiacfeber. Pontiacfeber er ikke dødelig.

Legionella smitter ved innånding av fine, svevende vanndråper, også kalt aerosoler, som er forurenset med bakteriene. Kjente utbrudd av legionærsykdommen i Norge har vært forårsaket av utslipp av slike aerosoler fra kjøletårn, dusjer og boblebad.

Legionærsykdom er en alvorlig lungebetennelse med høy dødelighet, som forekommer relativt sjelden. Siste registrerte utbrudd i Norge var i Østfold i 2008, da fem personer ble diagnostisert, og to personer døde.

Bakterien rammer sjelden friske mennesker, mest utsatt er eldre, røykere, og personer med en eller annen form for nedsatt immunfunksjon,

Bakterien finnes for øvrig «over alt» i naturen, der de utgjør de ikke særlig stor fare.

Alle retningslinjer fulgt

Legionellabakteriene dør ved høye temperaturer, eller når de utsettes for desinfeksjonsmiddel.

Det finnes veiledere og regelverk for forebygging av smitte, som innebærer blant annet at anleggseier har ansvar for å gjennomføre regelmessige internkontroller.

Det var i en slik kontroll at bakteriene ble påvist, og sjef for drift og vedlikehold i kommunen, Ivar Olsberg, opplyser om at alle retningslinjer er blitt fulgt før bakteriefunnet.