Av 138 høringssvar bruker en fjerdedel frykten for at smuglingen vil eskalere som hovedargument mot å innføre reklamefri innpakning av alle tobakksvarer i Norge.

– Tallet viser at smugling er en reell problemstilling knyttet til lovforslaget om nøytral tobakk. Det kan føre til mer kriminalitet, sier Morten Wold, som sitter i helsekomiteen for Frp, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Grensehandel

Hvis alle tobakksvarer skal få en nøytral, reklamefri innpakning, tror Wold grensehandelen med Sverige vil ta mye av salget av tobakksvarer.

– Økt grensehandel påvirker også norske arbeidsplasser og statens inntekter med negativt fortegn. Nordmenn handler ikke bare tobakk, men fyller opp hele handlekurven på slike dagsturer, sier han.

NHO, Dagligvareleverandørenes forening og Annonsørforeningen er blant de norske interessene som har bedt myndighetene om å droppe forslaget.

Også handelsinteresser og annonsørorganisasjoner har tatt til motmæle mot Høies tobakksforslag.

 

Les også: – Høie på kant med loven

Uten regjeringspartner

Fremskrittspartiets landsstyre er enstemmig imot helseminister Bent Høies (H) forslag om nøytral innpakning på sigaretter og snus. Dermed må Høie sikre seg et flertall i Stortinget uten regjeringspartner Frp hvis han skal få innført reklamefrie tobakkspakninger.

– Så lenge politikerne ikke vil si at det er forbudt med tobakksprodukter, må også industrien få vise fram sine respektive merkevarer, mener Wold.

Forslaget om standardiserte pakninger får i høringsrunden også støtte fra en rekke hold som representerer helseinteresser eller barn og unge.

Lovstridig

Frp-representanten har fått med seg at innføringen av et tilsvarende forbud i Sverige kan være i strid med grunnloven. Utredningen kom fra en uavhengig ekspert på oppdrag for den svenske regjeringen.

– Lovlige varer må også kunne tilbys i markedet. For oss er det viktig å bistå med informasjon og tilrettelegging for å få færrest mulig til å bli avhengige av tobakk, sier Wold. (ANB)

FAKTA OM NØYTRAL TOBAKK

Regjeringen sendte i slutten av februar 2015 ut høringsforslag om standardisert og reklamefri emballasje for all tobakk som selges i Norge. Tobakkspakningene skal ha mørkegrønn farge og ha lik utforming.

Forslaget innebærer også at dagens helseadvarsler skal forsterkes og dekke minst 65 prosent av røyketobakkens forside og bakside, med tekst og bilde. Dette er i henhold til et EU-direktiv som trer i kraft mai 2016.

Forslaget om å innføre nøytrale, standardiserte tobakkspakker skal forebygge at unge rekrutteres til tobakksbruk.

Om lag 150 organisasjoner og sammenslutninger fra alle verdensdeler har i et felles brev tatt kraftig til motmæle og bedt norske myndigheter droppe forslaget.

Blant dem er mektige organisasjoner som Det amerikanske handelskammeret, og norske interesser som NHO, Dagligvareleverandørenes forening og Annonsørforeningen.