En nederlandsk mann i 20-årene stanset av Tollvesenet i Eidskog onsdag kveld.

Mannen forsøkte å smugle med seg en hest inn i Norge. Veterinærdokumentene på hesten var i orden, men det var ikke tollklareringen.

– Mannen hadde to hester på en henger, hvorav den ene ble forsøkt smuglet inn i landet. Den andre hesten hadde alle papirer i orden, sier kontorsjef Morten Nystuen i Tollvesenet.

Han forteller at hesten hadde en verdi på 5000 kroner, som Tollvesenet mottok i fortolling.

– I stedet for å beslaglegge hesten, måtte han fortolle denne før han fikk reise videre. Papirene ellers var i orden, sier Nystuen.

– Man kan fritt ta med seg hund og katt mellom Norge og Sverige, men hester må man fortolle, forteller han.

Det var ingen dramatikk i saken og etter en liten hestehandel mellom nederlenderen og tollerne, fikk både mannen og hestene reise videre. Mannen blir anmeldt for smuglingen.

Dette var den første hesten som ble stoppet på grensen i år. I 2008 stanset tollerne tilsammen fem hester på grensen.