– Denne nettsiden er nærmest en boksåpner for å skaffe hvilket som helst fødselsnummer i Norge, forklarer Glåmdalens journalist Per-Erik Stømner til justisministeren.

Ti minutters tålmodighet er alt som skal til for å stjele justisminister Knut Storbergets fødsels-nummer.

Stømner søker opp den statlige nettjenesten Minfastlege. Her kan alle med norsk personnummer bytte fastlege ved hjelp av bare fødselsnummer, navn og postnummer. Fødselsnummeret består av både fødselsdato og personnummer.

Knut Storberget kaster jakka og tar plass. Ti minutter senere har Stømner stjålet identiteten hans. En tydelig preget justisminister sitter og ser på sitt eget fødselsnummer og personlige opplysninger på dataskjermen.

– Dette er svært alvorlig. Det går ikke an. Slik kan vi ikke ha det. Jeg er skremt, sier en alvorstynget Storberget – med hakeslepp.

Tok affære

Per-Erik Stømner forklarer at han nå kan gi Storberget ny fastlege i Finnmark om han ønsker.

– Én ting er at man kan bytte fastlege til andre personer. Det alvorlige er at man kan finne personnummeret. Rett person må få varsel i dag, for her må det gjøres noe straks. Denne nettjenesten krever jo ikke personlige koder, sier en sjokkert Storberget, og lover han skal ringe arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Tre timer senere mottar Glåmdalen melding fra politisk rådgiver Lubna J. Fjell i Helse- og omsorgsdepartementet. Hun opplyser at siden nå skal stenges.

Stenges i dag

Datatilsynet kom allerede i 2007 med skarp kritikk av Minfastlege, som den gang ble styrt av NAV. Dette ble omtalt i flere medier. I år tok Helsedirektoratet over styringen og ansvaret for nettjenesten – uten at sikkerheten har bedret seg.

Mandag denne uken sendte Datatilsynet et brev til Helsedirektoratet, med krav om å styrke autentiseringen på nettjenesten innen nyttår. Først etter Storbergets besøk hos Glåmdalen ble det virkelig fart på prosessen.

Avdelingsdirektør Steinar Mathisen i Helsedirektoratet innrømmer at Per-Erik Stømners demonstrasjon foran øynene på justisministeren bidro til at nettjenesten ble beordret stengt tirsdag.

– Ja, det var ett av flere elementer som spilte inn. Vi må opp på et høyere sikkerhetsnivå for å forebygge ID-tyveri, og nettsiden blir stengt onsdag morgen, forteller han.

Minfastlege skal nå, ifølge Mathisen, linkes til MinSide – en annen offentlig nettside hvor man kan bytte fastlege. Til forskjell fra Minfastlege, trenger man både personlig passord og PIN-kode fra Skatteetaten for å logge inn på denne nettjenesten.

Datatilsynets direktør, Georg Apenes, er glad for at Minfastlege stenges.

– Det tolker jeg som en innrømmelse på at Helsedirektoratet innretter seg vårt pålegg og aksepterer våre innvendinger, kommenterer Apenes.

Glåmdalen forteller Apenes at avisa stjal justisministerens personnummer bare få timer før beskjeden om stenging kom.

– Det er valgkamp, og da skjer det gode ting, kommenterer Apenes.

ID-tyveri kriminalisert

Justisdepartementet er én av flere bidragsytere til et ID-tyveriprosjekt som NorSIS lanserte i juni 2009.

– Vi oppfordrer alle personer til å være forsiktige med sitt personnummer. Da kan vi ikke ha en nettside som gjør at folk kan stjele din identitet, sier Storberget.

Regjeringen vedtok 17. desember 2008 å kriminalisere identitetstyveri – en stadig økende form for kriminalitet.

– Dette er et paradoks. Det viktigste for å begrense kriminalitet er å forebygge, sier en rystet Knut Storberget.