Trafikkleder Leif Broen og leder Frode Flosand i Kongsvinger Taxi har ikke selv mottatt noen politianmeldelse, og forstår heller ikke hvorfor organisasjonen er anmeldt.

– Kongsvinger Taxi er et sameie, og har ingen som helst myndighet til å ansette drosjesjåfører. Det er det hver enkelt løyvehaver som gjør for sine biler, og derfor må en eventuell anmeldelse rettes mot løyvehaver, ikke Kongsvinger Taxi, sier Frode Flosand og Leif Broen.

Broen bekrefter at han har hatt en telefonsamtale med Mona Gustavsen dagen etter at drosjesjåførene drøftet hennes mulige engasjement ved taxisentralen, men utover det ønsker verken han eller Flosand å kommentere anmeldelsen fra Grue-kvinnen ytterligere.

Alle eierne til stede

På møtet i Kongsvinger Taxi 19. november i år, der alle sju løyvehaverne var til stede, var drosjeeier Arild Saghaug en av dem som ikke motsatte seg å bli kollega med Gustavsen.

– Så lenge en sjåfør får den blå kjøreseddelen fra politiet, som betyr at vedkommende har plettfri vandel, klarer opptaksprøvene og har en drosjeeier å kjøre for, kan ikke vi nekte vedkommende å kjøre taxi, sier Saghaug.

– Er det fordommer mot tatere som er bakgrunnen for at Mona Gustavsen ikke er ønsket som drosjesjåfør?

– Jeg er oppvokst i distriktet, jeg vet hvordan tankegangen er her, og dessverre er det nok slik at det er fordommer blant mange. Men vi har ikke hatt dette spesielt oppe i Kongsvinger Taxi, sier Arild Saghaug.

– Rase ingen betydning

Styreleder Svein Tore Husebæk ved Flisa Taxi benekter overfor Glåmdalen at Mona Gustavsen har fått beskjed om at hun er uønsket som drosjesjåfør der.

– Hun har spurt om jobb her, men vi hadde ingen ledige leiesjåførjobber. Vi har sagt at hun gjerne kan kontakte oss igjen.

– Så det hadde ingenting å gjøre med at hun er tater?

– Her har det ingen betydning om du er svart eller hvit eller gul, det er mennesket som teller, og behovet for sjåfører.

– Så du kan tenke deg å ansette Mona Gustavsen?

– Ansettelsesforhold ved Flisa Taxi tar vi her, ikke via Glåmdalens redaksjon i Kongsvinger.