Spørsmål fra Langeland skole

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

MeningerEtter de siste politiske vedtak av framtidig skolestruktur er Langeland FAU bekymret over tilbudet våre barn vil få ved Tråstad ungdomsskole. Med bakgrunn i de varslede økonomiske utfordringene vi står foran i flere tjenesteområder, forventer vi at den politiske posisjonen tar vår bekymring på alvor, og redegjør for følgende:

– Hvordan elevene skal få et faglig likeverdig tilbud ved å opprettholde dagens skolestruktur, nye bygg og en privat skole tatt i betraktning.

– Hvilke vurderinger har dere lagt til grunn for byggestart på Holt og ikke Tråstad?

– Har dere lagt uttalelsene fra KKE til grunn for disse vurderingene?

– Hvordan vil dere organisere undervisningen for våre elever i byggeperioden når dere ikke benytter dere av den forpliktende, og betalte, leieavtalen på bruk av F-blokka til midlertidig skole?

– Hvilke garantier kan dere gi oss for realisering av et nytt skolebygg på Tråstad etter ordførers uttalelser i Glåmdalen? Når vil da ny skole på Tråstad realiseres?

– Har dere vurdert om de framtidige økonomiske rammene vil påvirke barneskolestrukturen?

– Vil en utsetting av nytt skolebygg på Tråstad blir en ny skolesak for et nytt kommunestyre?

– Vil da en eventuell ny behandling påvirkes av:

• De nye aspektene knyttet til kostnadsrammene for framtidig skolestruktur når dere nå har gått inn for NTGU?

• Behov for rehabilitering av de andre kommunale skolene?

• De store utfordringene knyttet til tjenesteområdet Helse og oppvekst?

Vi forventer at dere som folkevalgte har satt dere godt inn i alle saksdokumenter som foreligger. Og vi forventer at dere kan gi oss gode, veloverveide og dokumenterte begrunnelser for deres valg før behandling og avgjørelse i kommunestyret.

En ansvarlig politiker tar også økonomi i betrakting før de gjør et vedtak.

Artikkeltags