Dette er, ifølge en pressemelding, det viktigste av det som kom ut av møtet mellom Glommen-styret og lederne for Glommens sju skogeierområder tirsdag kveld. Styreleder Ole Theodor Holth opplevde et møte preget av både vilje og humør og med gode innspill til det pågående fusjonsarbeidet, heter det i pressemeldingen.

Det kommer videre fram at det på møtet var særlig oppmerksomhet rundt hovedkontorplassering, viktigheten av økt næringspolitisk styrke og bedre involvering av Glommens andelseiere i prosessen. Styrelederen skriver videre at andelseierne i Glommen vektlegger styrken i en desentralisert organisasjon og fastholder hvor viktig det er at skogbrukslederkorpset snarere må styrkes enn svekkes.

– Tillitsvalgte var opptatt av å forankre løsningene i en åpen dialog med andelseierne. Blir framdriften som forventet, vil vi ha en full høringsrunde blant andelseierne. Nå går vi videre med fusjonsforhandlingene med formål å etablere en ny, sterk organisasjon til beste for skogeierne, sier Ole Theodor Holth ifølge pressemeldingen.