Vidar NygårdseterVidar Nygårdseter" /> Vidar NygårdseterVidar Nygårdseter" /> Gå til sidens hovedinnhold

Skal ta ut mer futt

Artikkelen er over 12 år gammel

370 millioner vil det koste. Eidsiva Vannkraft vil hente ut adskillig mer futt fra Svart-fossen.

– Når alt er klart i 2012 vil anlegget på Svartfossen levere strøm til 3500 nye husstander årlig, eller 10.000 husstander totalt, sier prosjektleder for utbyggingen av kraftstasjonen, Kai Arild Sørbråten i Eidsiva Vannkraft AS.

To år har det tatt. Seks millioner kroner er allerede brukt, og i perioder har åtte personer vært i sving med prosjektarbeidet og innhenting av anbud for å få startet opp arbeidet med plassering av et nytt aggregat, som er nærmest en kopi av det gamle i Svartfossen.

Ferdig i mai 2011

Onsdag ble dagens aggregatet, som årlig produserer 130 GWh, eller 130.000.000 kilowattimer (kWh), stanset. Nå skal den stå i 68 dager. I løpet av den tiden skal arbeidet med tilrettelegging for plassering av det nye aggregatet unnagjøres.

Det innebærer blant annet dykkearbeid på nedsiden av selve demningen.

Over nyttår vil jobben med å sprenge og fjerne fjell på plassen det nye aggregatet skal plasseres starte.

– Vi skal 12 meter ned i fjellet der det i dag står seks-sju meter vann, forteller Sørbråten.

Allerede da kraftverket ble startet opp i 1975 ble det lagt til rette for enda et aggregat. Nå skal det få sin plass. I mai 2011 er det tenkt tatt i bruk.

– Da vil dagens aggregat stanses. Så skal vi bruke ett år på vedlikehold av dette, sier Sørbråten.

Når hele jobben er unnagjort vil det være det nye aggregatet som vil gå kontinuerlig, mens det gamle startes i perioder med mye vann, slik som ved flomtopper. Det er nemlig ikke nok vann til at begge aggregat kan produsere strøm samtidig året rundt.

Ingen konsekvenser

Installering av det nye aggregatet vil ikke påvirke vannstanden, verken over eller nedenfor dammen.

– Vi utnytter bare vannet som skal forbi dammen enda bedre enn i dag ved å lede det gjennom enda en rørturbin, sier Sørbråten, som ikke ser en eneste negativ konsekvens med det som nå skal gjøres.

Bare positive.

Det nye aggregatet vil nemlig øke produksjonen av fornybar energi som tilsvarer en reduksjon i utslipp av CO2-utslipp på 35000 tonn per år.