Siden konkursen i Hedmark Reiseliv, har Sør-Hedmark manglet enhver form for organisering for reiselivs- og besøksnæringen i regionen.

Alle de andre regionene i Hedmark har organisert seg, og har posisjonert seg opp mot fylkeskommunen. For det er her penger til utvikling og kontakten med nettverkene og salgsapparatet ligger.

Den nye nasjonale reiselivsstrategien legger klare føringer for hvordan landets reiselivsnæring skal organiseres i landsdelsselskaper og destinasjonsselskaper.

– Uten et destinasjonsselskap faller næringen i Glåmdal utenfor de strategier og de økonomiske rammene som legges for satsing på reiseliv og salgsfremmende tiltak, sier Tove Gulbrandsen i Odal Næringshage.

Solør Næringshage, Grue Næringshage, Magnor Næringshage og Odal Næringshage har etablert et destinasjonsselskap, der de tilbyr kommunene og reiselivsbedrifter eierskap.

Det er reiselivsaktørene i Fyrtårns-gruppen som har initiert etableringen, etter et samarbeid med næringshagene og Glåmdal regionråd.

Gulbrandsen understreker at dette ikke betyr at det bygges en ny organisasjon som skal bruke midler til administrasjon, men skal være en organisering som inkluderer flere parter.

De midler som næringen får til rådighet, skal benyttes i størst mulig omfang til direkte tiltak for utvikling i regionens besøksnæring.