– Målet er at gatebruksplanen er ferdigstilt i sin helhet til den nye jernbaneundergangen og innfartsparkeringen åpnes i november, sier Arild Skogholt, kommunalsjef for samfunnsutvikling og kultur i Nes kommune.

– Jeg håper også at parken kan opparbeides i år. Maskiner og mannskap er allerede på plass i sentrum.

Kommunalsjefen er utålmodig. Han påpeker at det man har holdt på med gatebruksplanen for Årnes helt siden 1998.

– Nå er det greit at vi blir ferdige slik at alle får det produktet man har ventet på i snart 20 år.

Rønningen maskin er allerede godt i gang med de gjenstående arbeidene i Skolegata. Deretter står Rådhusgata for tur. Nes-entreprenøren er også blant de seks som vil anlegge Trekanten park og torg og har levert tilbud.

Bølgende plener

– Jeg anslår at det vil koste omkring 8–9 millioner kroner å opparbeide parken, sier Skogholt.

Dermed blir det trolig nødvendig å be politikerne om tilleggsbevilgninger hvis man skal klare å få den grønne lungen ferdig i høst.

Den 2,7 dekar store parken mellom rådhuset og Skolegata blir selve smykket når andre deler av Årnes har fått brede fortau, kant- og brostein og mer ordnede gateløp. I motsetning til andre småbyer har ikke kommunesenteret i Nes noen ordentlig bypark.

– Et løft for å bli et attraktivt kommunesenter. Dette skal bli en møteplass for alle, sier en forventningsfull planrådgiver Sissel Pettersen.

Trekanten park og torg får blant annet granittheller, vannspeil og vannarrangement, bølgende plener og sittegrupper. Det blir også et lite amfi og skal tilrettelegges for en mobil scene.

Spleiselag

Et raskt overslag viser at det er brukt omkring 138 millioner kroner på å ruste opp Årnes-byen når man endelig er i mål med gatebruksplanen, jernbaneundergangen ned mot Glomma ved stasjonen står ferdig og byparken åpnes.

Av de omkring 85 millioner kronene som er brukt til nå har Statens vegvesen bidratt med omkring 50 millioner kroner, Nes kommune 30 millioner kroner og gård- og grunneiere med omkring fem millioner kroner.

Akershus fylkeskommune finansierer undergangen til 23 millioner kroner.

– Jeg tror mange vil oppleve noe annet enn et stort kjøpesenter. Opprustningen som nå sluttføres vil gjøre Årnes til en oase der man opplever idyll, som vil tiltrekke seg mennesker fra hele østlandsområdet, tror Arild Skogholt.

Han har også håp at kommunesenteret blir mer attraktivt for næringsdrivende. – At vi også har klart å bevare den gamle trehusbebyggelsen er unikt, supplerer Sissel Pettersen.