Ser gjerne persontog på Solørbanen igjen

DIESELTOG: Dersom det offentlige vil betale utgiftene, er både Jernbaneverket og NSB åpen for å vurdere persontrafikk på Solørbanen igjen.

DIESELTOG: Dersom det offentlige vil betale utgiftene, er både Jernbaneverket og NSB åpen for å vurdere persontrafikk på Solørbanen igjen. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Både Tone Merete Sønsterud (Ap) og Karin Andersen (SV) ønsker at persontogene skal gjøre «comeback» på Solørbanen igjen etter 20 års pause.

DEL

Dermed støtter de Våler-ordfører Kjell Konterud (Ap), som i forrige uke varslet et politisk initiativ for å få passasjertrafikk på Solørbanen igjen. Og han lovet helhjertet innsats for at forslaget skal bli en realitet allerede neste år.

– Dette er absolutt en sak verdt å kjempe for! Kanskje er det ikke realistisk å få passasjertog på banen så raskt som i 2015, men en slik togforbindelse mellom Kongsvinger og Elverum vil være et fint bidrag til å binde sammen denne delen av fylket, mener Tone M. Sønsterud (Ap), som selv satt i transportkomiteen i forrige stortingsperiode.

– På hvilken måte vil det være nyttig?

– Jeg ser ikke bort ifra at det kan bidra til næringsutvikling, det er flere i sørfylket som går på skole eller studerer i Elverum – og vil kunne ha nytte av et slikt tilbud.

– Prioriterer elektrifisering

SV-veteranen Karin Andersen har vært en lojal togforkjemper i mange sammenhenger, og hun hilser også initiativet velkommen.

– Jeg forstår ønsket veldig godt, og vil støtte saken – selv om det neppe kommer øverst på prioriteringslista mi. Jeg mener faktisk det er enda viktigere å få elektrifisert både Solørbanen og Rørosbanen, samt at det trengs investeringer på Kongsvingerbanen med blant annet flere krysningsspor.

Hun ser blant annet for seg at det spinkle passasjertrafikkgrunnlaget er et argument som vil kunne brukes mot initiativet fra Kjell Konterud.

– I dag går det busser på denne strekningen, og billettinntektene dekker vel neppe driftsutgiftene der heller. Så det må offentlige subsidier inn i bildet. men vi må løfte blikket og innse at dette dreier seg om både miljø og trafikksikkerhet. For det er generelt viktig å flytte deler av trafikken fra vei til bane både når det gjelder gods- og passasjertrafikk.

Den eneste stortingsrepresentanten som faktisk bor langs Solørbanen, Gunnar A. Gundersen (H), avslår å kommentere initiativet fra Våler-ordfører Kjell Konterud (Ap).

NSB er positive

Både Jernbaneverket og NSB er i utgangspunktet positive til tanken om å frakte passasjerer mellom Kongsvinger og Elverum igjen, noe som ikke har skjedd på regulær basis siden 1994.

– Da må initiativet komme fra Hedmark, som må melde behovet til Samferdselsdepartementet – og som så i sin tur får finne ut om de vil prioritere en slik rute – og be oss om en pris. Ruteendringene foregår hvert år i desember, men prosessen mellom oss og departementet pleier å starte i april, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB Persontog.

Ifølge Jernbaneverket trengs det neppe store investeringer langs dagens banetrasé – der det i dag bare går godstog – for å sette i gang med passasjertrafikk igjen.

– Så vidt vi kan se er både banelegemet og stasjonene i Våler, på Flisa og Kirkenær i god nok skikk. Det største usikkerhetsmomentet er planovergangene. Med den store veksten i biltrafikken siden 1994 er det mulig at sikkerhetsvurderingene kan bli noe annerledes nå, mener informasjonssjef Dag Svinsås i Jernbaneverket Nord, som Solørbanen sorterer under.

Artikkeltags