Nationen har gått gjennom tallene fra Rovbasens datatjeneste fra 1. oktober i år og ett år tilbake.

I løpet av perioden er det registrert 1.615 tap av sau og lam, mot 1.785 i samme periode i fjor.

Ulv har tatt livet av 484 av de dyrene som er funnet igjen etter årets sesong, mens jerv har tatt 385 og bjørn 279.

Fagdirektør i viltseksjonen i Miljødirektoratet Morten Kjørstad mener at de fallende tallene viser en tendens, og ikke bare er resultat av tilfeldige svingninger.

– Målet er å få mindre tap av sau til rovdyr, så en utvikling der det blir påvist færre skader er positiv. Vi tror det er flere faktorer som forklarer det, sier Kjørstad til Nationen. Han peker på at håndteringen av rovdyrtap er ulik fra område til område. I rovdyrområdene er tiltakene rettet mot beitedyrene, mens det i beiteområdene blir satt inn tiltak mot rovdyrene, noe som vil si felling.