(Romerikes Blad)

Det betyr fornyet tillit til asfaltentreprenøren som har hatt tilsvarende avtale de siste fire årene. Avtalen gjelder asfaltering av kommunale veier i Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker i 2017 og 2018. Rammeavtalen omfatter blant annet asfaltering av små og mellomstore prosjekter, fresing og opparbeidelse av fartsdumper.

– Vi er svært fornøyd med å få fornyet tillit fra kommunene. Volumet i rammeavtalen gir forutsigbarhet for våre medarbeidere, og sysselsetter et helt asfaltlag med prosjektleder gjennom sesongen, uttaler distriktssjef Hans Petter Skjellum i Peab Asfalt i en pressemelding fra selskapet.

Starter senest 1. mai

Avtalen går over to år med en opsjon på inntil to nye år. Det er beregnet om lag cirka 15.000 tonn asfaltutlegging per år, og en årlig omsetning på rundt 17 millioner kroner.

– Gjennom de fire seneste årene har vi knyttet god kontakt med de involverte kommunene. Vi starter opp med våre arbeider når forholdene tillater det, eller senest 1. mai i år, sier Cato Skovdal Rune-Hansen, som er Peab Asfalts prosjektleder for avtalen.