Rv 2 kan bli utsatt

Av
Artikkelen er over 13 år gammel

– I verste fall kan den videre utbyggingen av nye riksvei 2 bli utsatt til høsten 2009, sier seksjonsleder Erik Furuseth.

DEL

Det var under den årlige vei- og asfaltdagen, som Kongsvinger asfalt arrangerer, at seksjonsleder Furuseth holdt et innlegg om status for den nye riksvei 2, samt den videre utbyggingen.

Der avslørte han at de arkeologiske utgravningene som har pågått i Sør-Odal de siste månedene kan medføre store utsettelser for den videre utbyggingen.

Dispensasjon

Scenarioet Furuseth tegnet, handler om hvorvidt utgravningene, som nå er gjennomført, vil medføre at riksantikvaren vil ha fullstendig gjennomgang av rapporten fra utgravningen.

– «Worst case-scenarioet» er at arkeologenes rapport til riksantikvaren skal gjennom den fullstendige saksgangen en slik rapportering egentlig krever. Da vil det bli vesentlige forsinkelser. Vi er nå helt avhengige av en dispensasjon fra kulturminnemyndighetene for å kunne fortsette, sier Furuseth som informerte om at disse forsinkelsene i verste fall kan føre til at den videre utbyggingen blir utsatt til høsten 2009.

– Bare en dispensasjon kan hindre at dette «worst case-scenarioet» blir en realitet, understreker Furuseth.

Denne dispensasjonen er nødvendig for at kommunene kan vedta de reguleringsplanene som må til for at anleggsarbeidet begynne.

Ifølge Furuseth har vegmyndighetene gjort henvendelser til kulturminnemyndighetene angående en dispensasjon, men ennå ikke fått noe svar.

Gjort funn

Arkeologene har, som Glåmdalen har skrevet tidligere, gjort flere funn langs veistrekningen i form av kokegroper.

Det er hjemlet i loven at slike utgravninger skal gjennomføres før store byggeprosjekter kan begynne.

– Striden om hvor riksveien skulle gå førte til at utgravingene ikke kunne begynne noe før, forklarer Furuseth på spørsmål om hvorfor ikke utgravingene kunne begynne tidligere for hindre en mulig forsinkelse.

Ingen politisk hjelp

For noen uker siden stilte Høyres Gunnar Gundersen samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) spørsmål om hun kunne berolige distriktet med at utbyggingen ikke ble avbrutt.

Svaret han fikk var at hun også håpet på en mest mulig kontinuerlig utbyggingsprosess. Men hun understreket også at hun ikke kunne overstyre kulturminnemyndighetene.

Også hun påpekte at håpet ligger i at Statens vegvesen kan komme til enighet med kulturminnemyndighetene om en dispensasjon.

– Hvis man ikke får til en slik ordning, kan anleggsstart måtte utsettes fra et halvt til ett år. Det er slik saken står, og jeg har ingen mulighet til å forsere det. Jeg har gitt klare meldinger om at saken selvsagt skal gå så raskt som mulig uavhengig av vedtaket, sa samferdselsministeren i svaret til Gundersen.

Artikkeltags