Ikke siden 10. juli har lokale SNO-representanter klart å peile ulvetispa. Tispa har drept flere titall sauer uten at det er gitt fellingstillatelse, selv om tispa har oppholdt seg utenfor den vedtatte ulvesonen. Årsak er at den er genetisk viktig for ulvestammen.

Det har blant annet ført til at to beitelag i området har gått til anmeldelse av miljøvernminister Erik Solheim.

Les mer i Glåmdalen onsdag.