Ros eller ris?

BRUKERUNDERSØKELSE: Prosjektleder Tom Solås i Kongsvinger kommune håper at så mange som mulig vil delta i undersøkelsen.

BRUKERUNDERSØKELSE: Prosjektleder Tom Solås i Kongsvinger kommune håper at så mange som mulig vil delta i undersøkelsen. Foto:

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Nå får du som bruker av kommunale tjenester i Kongsvinger muligheten til si din mening.

DEL

Kongsvinger kommune skal i løpet av de siste to ukene i januar gjennomføre en brukerundersøkelse for å kartlegge brukernes opplevelser av sine tjenester.

Si din mening

– Det vi ønsker med denne undersøkelsen er å få folks meninger om våre tjenester innenfor barnehage, Skolefritidsordningen (SFO), skole, plan og byggesaker og utvalgte områder innenfor virksomhetsområdet Kommunehelse, sier prosjektleder Tom Solås i Kongsvinger kommune.

– Vi vil foreta to undersøkelser innenfor Kommunehelse, én for tildeling av helse og omsorgstjenester og én for psykiatritjeneste. Grunnen til at det blir bare de to tjenestene, er at det ble avholdt en undersøkelse i 2009 innenfor hjemmebasert omsorg, sykehjemstjenesten og psykisk utviklingshemmede, forteller Solås.

Både papir og på nett

Når det gjelder barnehage, SFO, skole og plan og byggesaker, kan folk stemme via Internett. Undersøkelsen innenfor Kommunehelse besvares på et spørreskjema som kommunen har sendt ut til alle brukerne av tjenestene.

– Vi håper at så mange som mulig deltar i denne undersøkelsen slik at vi får et så godt grunnlag som mulig å jobbe ut fra. Undersøkelsen varer fra 18. til 29. januar og alle besvarelsene går direkte til et innleid konsulentfirma i Oslo. Vi i kommunen vil ikke få se besvarelsene og brukerne er helt anonyme overfor kommunen, sier Tom Solås.

Lage tiltaksplaner

– I etterkant av undersøkelsen vil foreldreutvalget og brukerrådet bli involvert i arbeidet med å lage tiltaksplaner for å forbedre tjenester folk ikke er fornøyde med. Så min oppfordring er at folk må gripe sjansen. Nå har de en fin mulighet til å komme med både kritikk og ros, sier Tom Solås.

Artikkeltags