– Leverte lapp til butikkansatt hvor det sto at han hadde en bombe i sekken og at han skulle ha 20.000 kroner

Kjøpesenterets ansatte beskrev den dramatiske trusselsituasjonen som «skremmende og uvirkelig.»