Flere kontaktet politiet om vinglete kjøring

Politiet rykket ut og fikk stoppet mannen i 60-åra, som var på vei for å hente sin datter.