Tor Andre Johnsen nekter for å ha påvirket fjerning av Hans Kristian Arnkværn

Tor Andrè Johnsen, FrP
vitnet pr. telefon.

Tor Andrè Johnsen, FrP vitnet pr. telefon. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Stortingsrepresentant Tor-Andre Johnsen (FrP) nektet for å ha noen rolle i saken som førte til at Hans Kristian Arnkværn ble fratatt sitt medlemsskap i Fremskrittspartiet.

DEL

Det har ført til den pågående saken i Hedmarken tingrett hvor Arnkværn stevnet fylkesrådsleder i FrP, Johan Aas, for ærekrenkelser knyttet til Arnkværns påståtte utøvelse av vold.

Uenige om oppmøte

Johnsen ble avhørt av Hedmarken Tingrett over telefon fordi han ikke har fant anledning til å reise fra oppgaver på Stortinget de dagene rettsaken varer. Han meldte at han fikk varsel om å stille i rettsaken først to dager før. En utenlandsreise skal være årsaken til at han ikke fikk varselet tidligere.

Les også: FrP-reality med ukultur for åpen scene

Advokat til Hans Kristian Arnkværn, Per Danielsen, har vært lite fornøyd med at Johnsen ikke er blitt beordret av retten til å møte opp fysisk. Danielsen ønsket et vitnemål hvor også Johnsen kroppsspråk, uttrykk og holdninger kommer til syne under vitnemålet. Slik ble det altså ikke.

Advokat til Hans Kristian Arnkværn, Per Danielsen, varslet at de vil fremsatte begjæring om rettergangsbot mot Tor Andre Johnsen fordi han ikke møtte i tingretten. Danielsen mener Johnsen ikke har lagt inn noe innsats for å skaffe varamann. Johnsen understreket flere ganger på telefon at han hadde søkt om fritak og at det ikke er hans oppgave å skaffe varamann slik situasjonen er.

Plikt å varsle

Om selve saken meldte Tor Andre Johnsen at han ble varslet av Svetlana Johnsen om hva som skjedde på styremøte i Ringsaker FrP 10. mai hvor Arnkværn ble beskyldt for å ha utøvd vold. Han snakket med Svetlana Johnsen rett etter møtet. Svetlana Johnsen meldte at Arnkværn "hadde klikket" på styremøtet og vært nær ved å angripe styremedlem Einar Glasø.

Tor Andre Johnsen mener at det var hans klare plikt at rådgiver i Hedmark FrP, Knut Gunnar Larsen, måtte varsles. Dermed ringte han Larsen samme kveld.

Johnsen husket ikke at han hadde snakket med Glasø om hendelsen, og Trond Hatland, advokat for Johan Aas, mener det er en fortolkning fra advokat Danielsen at Glasø og Johnsen hadde snakket sammen den kvelden.

Johnsen forklarte ellers at det er synd at Arnkværn har spilt seg ut av partiet. På grunn av krangling og kontroverser. Ikke som den brobyggeren og lagspilleren han burde ha vært, og som Johnsen trodde han var da han vervet ham og "tok i mot ham med åpne armer" som Johnsen beskrev det.

Benektet medvirkning

Han benektet flere ganger at han på noen måte har påvirket prosessen med å frata Arnkværn medlemsskapet i FrP.

- Absolutt ikke, jeg har ikke påvirket denne prosessen. Arnkværn har en livlig fantasi som har forsøkt å trekke meg inn i dette som et komplott.

Johnsen ble også spurt om en episode mellom han og Arnkværn under Tømmerstock i fjor.

Les også: - Johnsen ble dyttet av Arnkværn under Tømmerstock.

- Jeg ønsker ikke noe støy og bråk. Jeg skrev en e-post til sentrale personer i Hedmark FrP for å dokumentere hva som skjedde.

I en kort utspørring etterpå forklarte Hans Kristian Arnkværn en helt annen versjon av det som skjedde på Tømmerstock

Vitnemålet ble ellers i perioder preget av det Johnsen beskrev som dårlig telefonlinje når Danielsen avhørte ham.

- Det høres ut som du er på en båt i Nordsjøen, sa Johnsen.

- Det er vel det du skulle ønsket, svarte Danielsen.

Nå venter retten på prosedyrer.

Artikkeltags