Det går fram av Postens høringssvar til Samferdselsdepartementets arbeid med endringer i postloven. I brevet går det fram at 95 prosent av det som i dag havner i folks postkasser, kan digitaliseres.

En omlegging vil innebære at 1.500 årsverk blir overflødige, og at om lag 2.600 ansatte vil få endrede arbeidsoppgaver. På sikt venter Posten at det blir postombæring bare én dag i uka.

– Hvis staten vil opprettholde postomdeling fem dager i uka, vil utgiftene vokse for hvert år. I 2025 vil staten måtte betale én milliard kroner for ulønnsomme, men leveringspliktige posttjenester, skriver Posten.

Ansatte støtter

De fagorganiserte i LO-forbundet Postkom støtter forslaget fra arbeidsgiveren. Også de ansatte ser at postvolumet vil fortsette å synke dramatisk i årene framover som følge av økt digitalisering. Derfor mener de det er bedre med en styrt og forutsigbar omlegging.

– Postkom krever at det settes av minimum 18 måneder fra vedtak til gjennomføring. Erfaringsmessig vet vi at vi trenger den tiden for å finne gode omstillingsmuligheter for en så stor gruppe ansatte, sier forbundsleder Odd Christian Øverland i Postkom.

Postkom foreslår også at det årlige resultatet etter skatt på 9 prosent av egenkapitalen kan benyttes til omstillingstiltak. Samtidig krever fagorganisasjonen utbyttestopp inntil omstillingene er gjennomført og at staten må dekke kostnadene for ulønnsomme posttjenester fram til omleggingen er fullført.

– Dramatisk utvikling

– For Postens økonomiske bæreevne er utviklingen dramatisk. Mange trekker fram at «Posten skal gå med post, ikke med overskudd». Det blir for enkelt. Posten skal levere de tjenestene du og jeg faktisk trenger, uten å belaste fellesskapet. Det betyr postomdeling annenhver dag og etter hvert én dag i uken, sier konsernsjef Tone Wille.

Forbundsleder Øverland peker på Danmark hvor prosessen med å kutte i posttjenestene var alt annet enn forutsigbare.

– Vi vil unngå brutaliteten man fikk i Danmark hvor man gikk fra fem dagers omdeling til én dag per uke i løpet av noen måneder, sier Odd Christian Øverland.

(©NTB)