Margrethe blir irritert når hun ikke får være med å ta avgjørelser som betyr mye for byen

KONGSVINGER: Når viktige beslutninger med stor betydning for Kongsvinger blir tatt andre steder uten innflytelse fra lokalpolitikere, blir Margrethe Haarr irritert.