– Dette er en tullete oppgave for en ordfører. Vi styrer store virksomheter, og så ønsker regjeringen at vi skal være klovner, sa Kongsvinger-ordføreren i et intervju med ukeavisen Kommunal Rapport, som kom ut i dag.

Han har også i Glåmdalen uttalt seg kritisk til oppgaven.

Høyres Eli Wathne mener Strands kommentarer er respektløse overfor dem som ønsker å bli viet av en ordfører.

– Å skulle få æren av vie noen er langt unna å være en klovn, slik Strand karakteriserer det. Det å få lov til å vie noen, må jo være noen av det største man kan få lov til. Det er en oppgave som bør være en glede og som man bør gå til med ydmykhet, mener Wathne.

– Dette gir innbyggerne muligheter til å gifte seg andre steder enn de tradisjonelle, legger Wathne til og minner om at myndigheten også kan delegeres til andre i kommunen.

– Det er i hvert fall en rar måte å markere Kongsvinger på nasjonalt, mener Eli Wathne.