Dette er partiene blitt enige om

EIDSKOG: Kommunestyremøtene skal videooverføres, innbyggertallet skal økes, og det skal satses på næringslivet. Dette skal prege Eidskog de neste fire årene.