I går var representanter for alle lensmannskontorene til stede under et møte ved Kongsvinger politistasjon. Her ble det bestemt å samordne etterforskningen.

- Vi kommer i første omgang til å se på de uoppklarte innbruddene i minibanker i 2003 og 2004, opplyser politioverbetjent Bjørn Berntsen i Kongsvinger.

Hovedhensikten med møtet i går var å utveksle informasjon. Nå skal ulike arbeidsoppgaver fordeles i håp om å komme til bunns i de mange sakene.

- Har dere ikke snakket sammen tidligere?

- Jo, da. Nå har vi derimot satt litt ekstra fokus på minibanker, sier Berntsen.

- Vi vil også oppfordre publikum om å ta kontakt med meg, politibetjent Rune Bekkemoen i Kongsvinger eller det lokale lensmannskontoret om det er informasjon som kan være nyttig for oss.

Politiet har også hatt møte med sikkerhetsansvarlige i de ulike bankene. Hensikten er å se på tiltak som kan forebygge flere minibankinnbrudd.