Det er Politiforum.no som melder dette.

Dette blir det første norsk-svenske tjenestestedet, men det er foreløpig uklart om det får status som tjenestested eller lensmannskontor.

– Kriminalitet i grenseområdene er en av utfordringene i distriktet og et felles tjenestested med Sverige vil ha stor betydning for å bekjempe denne kriminaliteten, sier politimester i Innlandet, Johan Brekke til Politiforum.

Brekke svensk politi som positive til et slikt samarbeid, noe også regionsjef i polisregion Bergslagen, Dan Persson bekrefter.

– Det er et klart behov for å utvikle samarbeidet mellom politiet i Norge og Sverige. Dette er viktig i vår daglige politivirksomhet, og ikke minst, for å bekjempe grensekriminalitet og de kriminelle nettverkene som opererer i området, sier han til Politiforum.

Framdriften i prosjektet vil nå dreie seg om hvilke oppgaver og funksjoner tjenestestedet bør ha, samt hvordan samarbeidet skal være med tollvesenet på norsk og svensk side.

Nyheten tas godt imot på Kongsvinger politistasjon, som lenge har etterlyst en klarere satsing på bekjempelse av grensekriminalitet.

– Som en av Norges største grenseoverganger burde det være en selvfølge at nytt tjenestested plasseres på Magnormoen, sier tillitsvalg ved Kongsvinger politistasjonen, Jetmund Fure til Politiforum.

Han kjenner ikke til detaljene rundt intensjonsavtalen som nå er klar, men ser positivt på dette.

– Vi er fortsatt veldig spente på avgjørelsen rundt dette. Det er avgjørende at stillinger fra de eksisterende tjenesteenhetene ikke blir flyttet, men at det tilføres nye stillinger og ressurser til den nye grensekrim-enheten. Begynner man å flytte på stillinger og ressurser vil dette få negative følger for de «ordinære» tjenestestedene. Vi er ikke i mål før tjenestestedet er opprettet og er tildelt det nødvendige av ressurser og midler for øvrig til at det nye tjenestestedet kan jobbe selvstendig opp mot grensekriminalitetsproblematikken i distriktet, sier han.

– Vi er veldig fornøyde med at Magnormoen nå ser ut til å satses på. Vi føler at ledelsen i distriktet tar til seg tilbakemeldingene fra Kongsvinger. Dette setter vi selvsagt pris på, sier Jetmund Fure.

Nyhetsbrev fra Glåmdalen

Abonnér på Glåmdalens nyhetsbrev og få alle dagens viktigste nyheter rett i mailboksen hver kveld.

Da får du også oversikt over hva som skjer i kveld.