Færre anmeldelser, men flere anmelder vinnings-lovbrudd i Kongsvinger-regionen

KONGSVINGER: I Kongsvinger ble det levert 224 anmeldelser til Innlandet politidistrikt vedrørende vinnings-kriminalitet i 2019. Det er 26 flere enn året før.