Glåmdalen brøt god presseskikk

PFU: Pressens faglige utvalg er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund

PFU: Pressens faglige utvalg er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund

Glåmdalen er i Pressens Faglige Utvalg (PFU) felt for brudd på god presseskikk.

DEL

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et kort leserinnlegg i Glåmdalen, et innlegg avisen hadde mottatt som en SMS. Innlegget, som var undertegnet «Sauen», oppfordret en navngitt kvinne, Berit Helberg, til å emigrere til Russland for å leke med ulv der fordi ulven her i landet skal utryddes.

Klager er Berit Helberg. Hun mener det foreligger brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.1, om at kilders identitet normalt skal oppgis.

Glåmdalen avviser klagen. Avisen viser til at klageren har hatt flere signerte innlegg på trykk i løpet av første halvår, innlegg med frisk kritikk av rovdyrmotstanderne. Sett i lys av dette mener avisen innlegget må aksepteres. I tillegg mener avisen at punkt 3.1 i plakaten i første rekke er myntet på journalistikk, ikke debattinnlegg.

Pressens Faglige Utvalg forstår klagen slik at klageren ville akseptert det påklagede innlegget om det hadde vært signert, og at klagen derfor ene og alene handler om hvorvidt det var presseetisk akseptabelt å publisere innlegget anonymt. Utvalget har notert seg at klageren selv har brukt sterke verbale virkemidler i rovdyrdebatten. 

Slik utvalget ser det, hadde leserinnlegget et innhold som presseetisk kunne aksepteres i den løpende debatten om et aktuelt stridstema, men utvalget viser til hva som tidligere er uttalt; at innlegg som inneholder sterke personangrep, som hovedregel skal undertegnes med fullt navn. Det er ikke godtgjort at «Sauen» i det foreliggende tilfellet hadde noe spesielt behov for personvern, noe som kunne gjort anonymiseringen forståelig.

Utvalget vil samtidig bemerke at ulike former for meningsytringer, også de som uoppfordret kommer til redaksjonen, er underlagt de etiske normene for god presseskikk når de publiseres. Ved å publisere den fellende uttalelsen vil Glåmdalen også imøtekomme klagerens ønske om oppreisning.

 

Glåmdalen har brutt god presseskikk på punkt 3.1 i Vær Varsom-plakaten.

 

Oslo 26. september 2017


Alf Bjarne Johnsen,

Anne Weider Aasen, Frode Hansen, Liv Ekeberg,

Nina Fjeldheim, Reidun Førde

Artikkeltags