Det kan bli enda dyrere for de mange lokale pendlerne som reiser inn til Oslo daglig.

Et konsulentfirma har på oppdrag fra politikerne i Oslo og Akershus laget rapporten til reforhandlingen av den såkalte Oslopakke 3. Disse forhandlingene vil foregå i løpet av våren.

Det er NRK Østlandssendingen som melder dette.

– De bilene som skaper de største problemene for lufta, må betale mest, sier seniorspesialist på byutvikling, Bernt Sverre Mehammer i konsulentfirmaet COWI til NRK.

Ti kroner for elbil

I den samme rapporten foreslår Mehammer å ta ti kroner i bompassering for elbiler og andre nullutslippsbiler.

Dette skal få folk til å skaffe seg mer miljøvennlige biler og beregninger som konsulentfirmaet har gjort viser at det vil gi store utslag på luftkvaliteten i hovedstaden, forklarer Mehammer til rikskringkasteren.

COWI går dermed inn for en såkalt miljødifferansiering der de mest miljøvennlige bilene betaler minst og de gamle dieselbilene betaler mest.

Kan koste deg 135 kroner dagen

Rushtidsavgift og nye bomstasjoner i nord og sør, slik som det er i Bærum i dag. Kan i teorien gi deg en daglig passeringspris på 135 kroner for eldre dieselbiler hvis man legger til miljødifferansieringen.

– Man må finne et nivå på satsene som er til å leve med for bilistene og i tråd med målene for Oslo-trafikken. Men det er mer en politisk beslutning enn en faglig vurdering, sier Bernt Sverre Mehammer til NRK.

Til samme kanal, sier fylkesordfører Anette Solli at det er uaktuelt å legge forslagene til konsulentfirmaet på toppen av hverandre. Hun mener at det vil kunne føre til et folkeopprør. Hun forteller at det er mest hensiktsmessig å se på miljødifferansiering for å nå målene om utslipp og adferd i trafikken.

Slik kan satsene bli:

  • Elbil og nullutslippsbiler: 10 kroner
  • Ladbare bensinhybrider: 20 kroner
  • Bensinbiler med Euro 3 eller nyere hybrider: 30 kroner
  • Dieselbiler med Euro 6 eller bensinbiler med Euro 2 eller eldre: 45 kroner
  • Dieselbiler med Euro 5 eller eldre: 60 kroner
  • Tunge kjøretøy med Euro 5 eller eldre: 90 kroner
  • Tunge kjøretøy med Ero 5 eller eldre 150 kroner

Kilde: NRK: COWI/Oslopakke 3-sekretariatet/Fjellinjen