Fra mandag er alle pantemaskiner og kassaapparater justert opp fra 1 krone til 2 kroner.

I dag pantes 86 prosent av flasker og bokser i Norge. Målet med å øke panten er å få inn enda mer tomgods. Infinitum, selskapet som drifter den norske panteordningen, har beregnet at en økning vil gi en returandel på 90 prosent.

Økningen betyr flere millioner flere flasker tilbake, mindre CO2-forurensning og redusert forsøpling i naturen.

En overgangsordning har fungert siden nyttår, men fra 1. september går fristen ut for alle som må legge om til ny emballasje. Dermed får du tilbake 2 kroner for alle flasker, eller 3 kroner hvis flasken er på over en halv liter.

Drikker hjemme

Mye av panten i dag kommer fra brus og øl som drikkes i hjemmet.

– Mange unge drikker energidrikker på bussen, for eksempel, og setter igjen eller kaster boksen. Vi må nå ut med informasjon om verdien og miljøeffekten, sier Tor Guttulsrud som er direktør økonomi og finans i returselskapet.

Dødsulykken på E6: – Vi venter på en videoFlere kommuner har også begynt med ringer og holdere på søppelkassene der folk kan sette fra seg flasker og bokser til dem som ønsker å innløse panten.

– Diskusjonen om en enda høyere pant for å få inn enda mer tomgods er nok lagt død inntil videre. Det er en balanse mellom for høy pant og passe pant. Hvis den blir for høy, er erfaringen at det kan friste til juks på forskjellige måter, forklarer han.

25 år siden sist

Det har vært en lang vei å gå før flaskepanten nå blir satt opp. Allerede i 2013 ble det tatt initiativ til en økning. Noe av begrunnelsen var da at pantesatsen lå på 2,50 for store flasker, selv om 50-øringene var gått ut av bruk.

Likevel ble saken liggende lenge hos regjeringen før forslaget ble sendt på høring i fjor sommer.

Før nyttår varslet miljødepartementet at panten skulle heves for første gang siden 1993.

Rangert liste over hvor mange flasker og bokser hver enkelt innebygger i alle fylkene panter i løpet av et år:

Troms: 261

Oppland: 249

Telemark: 244

Buskerud: 237

Aust-Agder: 237

Finnmark: 233

Nordland: 233

Hordaland: 230

Sogn og Fjordane: 225

Møre og Romsdal: 224

Oslo: 212

Vestfold: 210

Vest-Agder: 210

Rogaland: 209

Trøndelag: 209

Hedemark: 201

Akershus: 182

Østfold: 164

Totalt er det blitt pantet 1.135 .294 .443 enheter i Norge siste året.

Lista er basert på tall fra Infinitum og SSB.