Palace-kjøperne dømt til å betale 6,7 millioner

I STERKT FORFALL: Palace-gården er i dag et trist syn og nå verdsatt til mindre enn én tredel av hva den ble solgt for i mars 2010. Eierselskapet er tvangsoppløst og følgelig konkurs.

I STERKT FORFALL: Palace-gården er i dag et trist syn og nå verdsatt til mindre enn én tredel av hva den ble solgt for i mars 2010. Eierselskapet er tvangsoppløst og følgelig konkurs. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Duoen som i mars 2010 kjøpte gården i Kongsvinger sentrum er dømt til å betale selger millioner, inkludert renter.

DEL

Glåmdal tingrett er krystallklar i sin dom i det sivile søksmålet som selger Eirik Vågshaug anla mot kjøperne Aleksander Bozo Dvorani og Torgunn Voldnes Sørensen.

Kjøpekontrakten ble aldri oppfylt, sikkerhet ble ikke stilt i henhold til avtalen, og pengene uteble. I tillegg er eiendommen i praksis rasert slik at å kreve kjøpet hevet ikke vil sikre Vågshaugs utestående.

Vågshaug solgte Palace-bygget for sju millioner kroner i 2010, men betalingen er uteblitt.

«Særlig alvorlig»

Tingretten har ikke gitt Dvorani/Sørensen medhold på et eneste punkt, og slår fast at de har «totalt neglisjert de forpliktelsene de har hatt overfor selger av eiendommen».

Videre heter det i dommen at etter rettens vurdering har de saksøkte «unnlatt å følge opp helt sentrale forpliktelser om betaling og sikkerhetsstillelse, uten at det er sannsynliggjort noe rettslig relevant grunnlag for det».

Retten avviser på det mest bestemte påstandene fra Dvorani om at taksten var feil, og at det forelå mangler ved eiendommen og som ikke var kjent for kjøper på kjøpstidspunktet.

Tingretten avviser også påstanden fra de saksøkte om at én million kroner er blitt tilført eiendommen i vedlikeholdsarbeid, og som i tilfelle skulle medføre at krav om pant i Sørensens leilighet bortfalt.

Dommen betegner kontraktsbruddet som «særlig alvorlig» nettopp fordi kjøperne ikke sørget for avtalt sikkerhetsstillelse for lånene som selger ga dem.

Oppgjørsformen var nemlig noe uvanlig, og var tredelt. Kjøperne overtok et lån som selger Vågshaug hadde i Nordea, og som lød på 1,43 millioner kroner.

Resten av kjøpesummen, inntil 7,0 millioner kroner, ble ytt som to lån fra Vågshaug.

Det ene lød på 3,52 millioner kroner, og skulle nedbetales over 28 år med 8 års avdragsfrihet. Rentesatsen var 6,75 prosent. Det andre på 2,05 millioner skulle det stilles pantesikkerhet for i eiendommen Glommengata 69 (Palace-bygget), men heller ikke denne sikkerheten ble tinglyst av kjøperne.

Anker dommen

– Jeg er fornøyd med dommen, den er som jeg forventet, men ikke med at jeg ikke er tilkjent saksomkostninger etter å ha vunnet saken fullstedig, sier selger Eirik Vågshaug, som var ukjent med dommen da Glåmdalen ringte.

Mens de to kjøperne vil anke dommen.

– Jeg har bare én kommentar, og det er at vi anker dommen til lagmannsretten, opplyser Aleksander B. Dvorani på vegne av de to kjøperne.

Artikkeltags