Retten slår fast at tingretten la til grunn av barnevernet hadde omsorgen for barna, og ikke faren Mansur Mahashev. Dette er feil, slår lagmannsretten fast.

– Per i dag har lagmannsretten sagt at den internasjonale etterlysningen og pågripelsesbeslutningen er opphevet, sier advokat John Christian Elden som representerer barnefaren til Glåmdalen.

– Vi er ikke enig i Eldens vurderinger, kontrer politiadvokat Iren Johnsen Dahl og slår fast at etterlysning og pågripelsesbeslutning fortsatt gjelder:

– Det blir i så fall på hennes regning, sier Elden om politiets uttalelser.

–Heldigvis er Interpol-reglene klare. De krever rettslig avgjørelse og kan ikke forholde seg til hva en enkeltperson i politiet måtte mene på tvers av rettens avgjørelse, sier Elden.

– Det lagmannsretten har gjort er at den sier at begrunnelsen fra tingretten var feil, og at det må gjøres på nytt, sier Dahl.

Etterlysningen gjelder fortsatt

Hun understreker at det er politiet som skriver pågripelsesbeslutninger, og at saken ble oversendt tingretten ettersom noen land krever en rettskjennelse for at etterlysningen skal gjelde.

– Gjelder etterlysningen og pågripelsesbeslutningen fortsatt, også i disse landene?

– Ja.Inntil vi får beskjed om at retten sier at det er greit å håndtere barn på denne måten, møte opp maskert og tvinge dem inn i en bil, så fortsetter vi vår etterforskning som før, sier Dahl.

Hun har sendt en ny begjæring til tingretten, men denne blir trolig anket: Enten av Elden eller av Dahl selv.

– Hvis noen mener det er feil å gå til pågripelse i en slik sak, så Høyesterett si det, for så langt vil det da gå, mener Dahl.

Ikke tvang?

Stridsemnet er hvorvidt det var barnevernet som hadde omsorgen for barna eller ikke. En slik sak skulle etter planen opp midt i juni. Tingretten la til grunn at barnevernet hadde omsorgen, noe Elden altså mener er klart feil.

– Det er foreldrene som har dette ansvaret i saken, Elden om barneomsorgen.

Han representerer den siktede barnefaren, som sammen med to maskerte menn møtte opp på bussholdeplassen på Austmarka tidligere i juni. De to mennene tok med seg søstrene Rajana (6) og Somaja (8), mens Mahashev ble igjen og oppholdt fosterfaren fra å ringe politiet.

I anken til lagmannsretten, som skal ha vært på 48 sider, bemerker Elden ifølge politiet at faren ikke kan dømmes for barnebortføring. Dahl mener imidlertid han kan straffes for frihetsberøvelse.

– Jeg mener absolutt han kan straffes for frihetsberøvelse, og det er også det han har vært siktet for hele veien, sier Iren Johnsen Dahl.

I sin anke skriver Elden også at saken ville stilt seg annerledes dersom det var brukt tvang. Dette reagerer også Dahl på.

– Å tvinge barn inn i en bil med maskerte menn, det er tvang. Inntvil vi får beskjed fra retten om at det er greit å gjøre dette, fortsetter vi etterforskningen, sier politiadvokaten.

Den etterforskningen har vært lang og krevende for Kongsvinger-politiet. Fortsatt er barnefar og døtrene sporløst forsvunnet.

– Vi holder fortsatt alle muligheter åpne. Vi har ikke fått noen indikasjoner på at de er i Russland eller andre land for eksempel, sier Dahl.

– Sak mellom Norge og Russland

Jentene var blitt plassert i et fosterhjem på Austmarka av barnevernet like før jul i fjor.

Elden vil ikke svare på direkte spørsmål om han har vært i kontakt med faren siden bortføringen skjedde, men svarer dette på om opphevelsen av etterlysningen kan gjøre til at faren vender hjem:

– Hans og barnas hjem er i utgangspunktet Russland, og jeg er kjent med at Russland følger med på saken og norske myndigheters håndtering av den. Eventuelle barnevernsinngrep hører under russiske myndigheter. Det er vårt naboland, sier Elden.

Han vil heller ikke svare på om det kan bli aktuelt å gå til sak mot politiet for ulovlig etterlysning.

– Fokus foreløpig må være å trygge barnas beste og familiens situasjon. Så får den uriktige etterlysningen bli en sak mellom russiske og norske myndigheter i første omgang, sier Elden.