Offensiv mot ung rus

NYTTIG: - Det er viktig å formidle at vi er der for å hjelpe, sier Emil Fjeldseth (f.v.) og Kjetil S Vestvik som møtte Vegard Stensbøl, Nora Olufsen og Helene Hagen i 9. trinn.

NYTTIG: - Det er viktig å formidle at vi er der for å hjelpe, sier Emil Fjeldseth (f.v.) og Kjetil S Vestvik som møtte Vegard Stensbøl, Nora Olufsen og Helene Hagen i 9. trinn. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Halvparten av 16-åringene i Åsnes drikker seg fulle. Nå settes en offensiv inn mot 15-åringene og foreldrene.

DEL

Det er i 9. klasse på ungdomsskolen det begynner å skje ting.

Brått får de unge mer frihet og må ta stilling til mange vanskelige valg; forholdet til foreldre, venner, kjærester fritidsaktiviteter, fest og rus.

  • 58 prosent av 10.-klassingene oppgir at de har vært beruset 1–4 ganger i løpet av siste halvår.
  • Det er dobbelt så mange som snittet i byer og bygder ellers i landet. 19 prosent sier de får lov av foreldrene å drikke.
  • Det er en kultur for at unge slipper ut på fester når de er konfirmert. Ungdomsundersøkelsen viser det flere generasjoner har erfart tidligere; dette innebærer også alkohol. Det har mindre med 18 års grense for å kjøpe og nyte alkohol å gjøre.

Og politiet bekrefter at det ikke er vanskelig å få tak i verken sprit eller narkotika.

– Det er en utfordring at foreldre sender sprit med ungene sine. Og at eldre venner eller søsken kjøper til de som ikke har lov til å kjøpe selv. Vi ønsker å bevisstgjøre foreldrene på dette, sier Beate Gjedtjernet, som er SLT-leder i Åsnes.

Trygg dialog

Ungdomsundersøkelsen er presentert for foreldrene.

– All forskning viser at tidlig debut øker risikoen for et rusproblem i voksen alder, sier Mathis Briskerud, politibetjent ved Åsnes lensmannskontor.

Han er fornøyd med at 80 foreldre møtte for å etablere en dialog om de unge. Dette skal bli en årlig seanse med foreldre til 15-åringer.

Han oppfordrer foreldrene til å være til stede, snakke med foreldrene til barnas venner, følge med på det sosiale nettverket.

De voksne fikk seg også en leksjon om hvordan de unge kommuniserer på sosiale nettverk, hvordan de skaffer seg rusmidler og inviterer til fest.

Nyttig å møte politiet

– Si fra om du vet at en venn kommer i vanskeligheter. Det kan redde et liv, utfordret Emil Fjeldseth, en av de to politistudentene som møtte 9.-klassingene.

De fortalte om alkohol og narkotika, om ufornuftig og ulovlig adferd på sosiale medier og hva som kan bli konsekvensen av mobbing på nett eller mobil.

Elevene lyttet interessert:

– Det var nyttig, og vi har lært mye nytt. Hvordan vi kan kjenne igjen narkotiske stoffer og se om folk er ruset, sier Helene Hagen og Nora Olufsen.

– Og hvor viktig det er å tenke over hva vi legger ut på nettet, sier Vegard Stensbøl.

Mangler arena

Hjemmealenefester er til frustrasjon også for politiet:

– Vi vil gjerne være til stede hvor de unge er, men det er ingen arena, ingen offentlige steder hvor de kan ha fester.

– Unge har behov for å samles og dra på fest. Det har alltid vært en del av det å være ungdom. Så blir det private fester, men når vi blir koblet inn der, er det fordi det er bråk. Dessverre ser vi også at de festene som unge selv arrangerer, kommer ut av kontroll. Fordi det er så sjelden noe skjer, blir det ei tørke og alle strømmer til. Så er det gjerne utenfor festen det blir bråk, uten at arrangøren kan lastes. Men det går ut over alle, sier Briskerud.

– Men det er naivt å tro at de unge ikke får tak i de rusmidlene de ønsker og at de bruker dem. Undersøkelsen viser hvor viktig det er at mor og far har klare holdninger. Og at de vet hvor ungene er og hva de gjør. Det gjør ungene trygge. Nå er vi glade for at vi har etablert denne dialogen og vil bidra til at dette blir faste tiltak på 9. trinn i samarbeid med SLT, sier han.