Tvangsutsendelse – En alvorlig feilvurdering!

STERKT: Det ble en sterk og følelsesladd avskjed for ekteparet som har vært gift i 19 år. Svært mange har engasjert seg i saken. Foto: Rolf Nordberg

STERKT: Det ble en sterk og følelsesladd avskjed for ekteparet som har vært gift i 19 år. Svært mange har engasjert seg i saken. Foto: Rolf Nordberg

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

LESERBREV Vi er mildt sagt sjokkerte over UDIs tvangsutsendelse av Hayley Holst fra Norge. Det kan ikke være i Norges interesse å splitte veletablerte familier. Vi vurderer denne saken som en alvorlig feilvurdering og bruker vår demokratiske rett til å protestere!

Vi er kjent med Hayley og Even Holsts arbeid i pinsemenigheten Filadelfia i Kongsvinger, og vet at de gjennom halv­annet år har gjort en seriøs innsats for menigheten.

Ikke minst kan vi bekrefte dette gjennom et konkret samarbeid i KKS (Kongsvinger kristelige samarbeidsutvalg).

UDI begrunner sitt avslag hovedsakelig på to punkter. For det første at Hayley ikke har tilfredsstillende utdanning (sammenlignet med prester i D.N.K), og at hun ikke oppfyller kravet på en forventet minstelønn som det offentlige krever for en person med en akademisk utdanning på masternivå.

Til det første: Det må være mangel på kunnskap og kjennskap til frikirkene i Norge som gjør at UDI sidestiller kravene til en pastor eller medleder i en frikirke med en prest i Den norske kirke.

Det har aldri vært slik at en medleder/pastor/fagarbeider i en frikirke må ha høyeste universitetsgrad for å inneha en slik posisjon.

For det andre vil det derfor som konsekvens av dette ikke være selvsagt at en ansatt i en frimenighet må lønnes deretter.

Når så familien Holst står oppført i ligningsattesten med en forholdsvis lav lønn, så er det samtidig viktig å ha en forståelse for at det er en kultur i frimenighetene på at de understøtter sine pastorer og ansatte på forskjellig vis (rimelige boutgifter m.m).

Familien Holst har dessuten bevist at de på ingen måter er til belastning for myndighetene i de halvannet år som de har bodd i Norge. Tvert om har de vært til stor glede for nærmiljøet her i Kongsvinger. De har også vært gift i mange år og har på alle måter en naturlig tilknytning til Norge i og med at Even Holst er norsk og at barna har norsk tilknytning. Hayley har også en sterk tilknytning til Norge både språklig og kulturelt.

UDI skriver at om man strengt tatt ikke oppfyller alle juridiske krav for opphold, kan sterke menneskelige hensyn eller at søkeren har særlig tilknytning til Norge kvalifisere til opphold.

Begge disse skjønnsvurderingene burde i dette tilfellet i alle fall være oppfylt! Hayley Holst bør selvfølgelig innvilges opphold i Norge. Det er dess­uten vanskelig å godta i denne sammenheng at myndighetene med overlegg splitter en familie hvor foreldrene har vært gift i 19 år og har fått tre barn som sårt trenger et trygt hjem å vokse opp i.

Det må tilføyes at myndighetene også i en god del andre tilfeller har forårsaket at familier er blitt splittet som følge av feilvurderte avslag på oppholdstillatelse. Våre folkevalgte burde seriøst gå i gjennom lovverket for å minimalisere feiltakene. Hayley Holsts utvisning er et godt eksempel på en slik feilvurdering.

Familien Holst har dessuten bevist at de på ingen måter er til belastning for myndighetene i de halvannet år som de har bodd i Norge. Tvert om har de vært til stor glede for nærmiljøet her i Kongsvinger.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.