Ap fikk utrolige 61,6 prosents i valgoppslutning i Nord-Odal. Det er unikt i distriktet og måten å søke samarbeid på, er preget av raushet og pragmatisme fra det største partiet i kommunen.

Partiene har nå forhandlet seg fram til et valgteknisk samarbeid etter initiativ fra Arbeiderpartiet, dette skjedde før det konstituerende møtet for det nye kommunestyret denne uka.

– Ordfører for «alle»

– Arbeiderpartiet fikk et klart flertall, men alle partiene skal jobbe sammen til beste for kommunen vår, og da har vi ønsket å bruke noe av det handlingsrommet velgerne har gitt oss til å sikre at alle partier får bidratt med sin kompetanse og sine perspektiver i formannskapet og utvalgene, sier Lasse Weckhorst. Han er leder i Nord-Odal Arbeiderparti og altså ny varaordfører.

Ut fra valgresultatet skulle formannskapet vært sammensatt av fem representanter fra Ap, èn fra Høyre og èn fra Sp. Gjennom det valgteknisk samarbeid sikres SV også en plass i formannskapet, mens Ap går ned til fire:

– Jeg er veldig glad for at vi får alle partier representert i formannskapet sier ordfører Lise Selnes: – Ordføreren skal være ordfører for hele kommunestyret, og det er enklere når alle partier er med i det nærmeste kollegiet.

Ap «gir bort» plassene

I kommunens tre store utvalg skulle valgresultatet gi Ap sju medlemmer i hvert utvalg, mens Høyre og Sp fikk èn hver.

Gjennom det valgtekniske samarbeidet gir Ap bort plasser i alle utvalgene. I utvalg for oppvekst og kultur får Ap fem plasser, SV to (inkludert nestleder), Sp èn og Høyre èn. I utvalg for helse og omsorg får Ap fem, Høyre to (inkludert nestleder), Sp èn og SV èn. I utvalg for eiendom og samfunn får Ap fem plasser, Sp to, Høyre èn og SV èn.

Det nye formannskapet ser slik ut: Lise Selnes, ordfører (Ap), Lasse A. Weckhorst, varaordfører (Ap), Elin Køien Hansen (Ap), Marius Skogstad (Ap), Finn Egil Sandmo (H), Inge Hvidsten (Sp) og Gunnar Nygård (SV)

De nye hovedutvalgene

De tre hovedutvalgene er også valgt. Utvalg for eiendom og samfunn skal ledes av Lasse A. Weckhorst (leder, Ap) og Elin Køien Hansen (nestleder, Ap).

Utvalg for helse og omsorg skal ledes av Tore Ødegård (Ap) og Eli Skoland er nestleder (H). Utvalg for oppvekst og kultur skal ledes av Lasse Juliussen (Ap) og Gunnar Nygård (SV) nestleder.

Ordfører Lise Selnes var krystallklar på valgnatta at hun aldri hadde klart å styre en kommune uten sine to Lasse-r og partiapparatet og de politiske samarbeidspartnerne. De to Lasse-ne, Lasse Wechorst og Lasse Juliussen, bekler nå hver sin politiske posisjon. Lasse Wechorst er ny varaordfører mens Lasse Juliussen er Arbeiderpartiets nye gruppeleder.

Juliussen er en av dem som skal lede et hovedutvalg de neste årene. Også han er glad for at alle partier sikres plass i alle utvalg:

– Det betyr at vi får brukt kunnskapen og engasjementet som finnes i kommunestyret og i de ulike partiene bedre, mener han.

– Vi har samarbeidet godt med de andre partiene i flere år. I forrige periode hadde vi også med Venstre. De falt ut av kommunestyret ved årets valg, men når de øvrige råd, nemnder og utvalg skal velges senere i høst, vil vi ta en prat også med dem, sier Juliussen.