– Syningom reddet livene våre

Anders Nordlie (52) og Lise Lindahn (55) vil ikke gi seg uten kamp. – Det betyr utrolig mye for oss å beholde Syningom.