Solør Bioenergi kjøper opp Odal Biovarme AS

GRUE/NORD-ODAL: Solør Bioenergi Vrame vokser og kjøper opp selskapet som forsyner Nord-Odal kommune med varme i sine bygg og anlegg.