Dette er vår nye hverdag

KOBLET: I en tilværelse der «alt» kobles opp og snakker sammen, er TV-en, strømmåleren og alarmsystemet våre favoritter.

KOBLET: I en tilværelse der «alt» kobles opp og snakker sammen, er TV-en, strømmåleren og alarmsystemet våre favoritter. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Så godt som alle nordmenn lever nå et oppkoblet liv.

DEL

På vei mot tingenes internett, der «alt» kobles opp og snakker sammen, er TV-en, strømmåleren og alarmsystemet våre favoritter. Mange frykter for personvernet, men mener fordelene overgår risikoen – og vi er lunkne til delingsøkonomien, ifølge en ny internasjonal studie.

På nettbølgen

Vi kan deles inn i tre hovedgrupper nettbrukere. I front ligger de tyngste brukerne, såkalte «netizens», som utgjør 17 prosent internasjonalt og 19 prosent i Norge. De har minst tre oppkoblede enheter og bruker minst én time på internett og syv digitale tjenester hver dag.

Gruppen av mer beskjedne, men likevel svært aktive brukere, utgjør 81 prosent i Norge og 65 prosent internasjonalt. Resten, 18 prosent globalt og under 1 prosent i Norge, regnes som uoppkoblede, som betyr at de aldri eller sjelden bruker internett.

– Norge har bare litt høyere andel «netizens» enn snittet globalt. Vi utmerker oss ved at så godt som alle lever en oppkoblet livsstil, sier administrerende direktør Aksel Aanensen i IKT-selskapet Ericsson i Norge.

Sosiale nettverk

Ønsket om å utføre digitale aktiviteter på farten, er en pådriver for vår oppkoblede livsstil.

Én av tre nordmenn bruker nå tjenester for å sette filmer og tv-programmer på pause på én enhet for senere å se resten av dem på en annen enhet.

Halvparten av alle nordmenn har mer enn to kontoer på sosiale nettverk som Facebook, Twitter og WhatsApp – eller bruker mer enn to apper for kommunikasjon på smarttelefonen.

Generelt øker nordmenns mobile nettbruk av så godt som alle typer tjenester. 9 av 10 bruker mobile enheter til en større del av sine nettbankoppgaver enn for ett år siden. 8 av 10 netthandler mer, og nesten like mange bruker offentlige tjenester mer fra mobile enheter.

Lunkne til deling

Færre av oss bruker bruker websider og apper for deling enn snittet globalt, selv om bruken varierer sterkt med hvilke delingsressurser det er snakk om.

– Vår litt moderate ressursdeling på nett skyldes trolig at mange nordmenn har god økonomi. De mest populære delingsresursene brukes av flere menn enn kvinner og mer av yngre enn eldre, sier Aanensen.

– Så godt som alle i Norge lever en oppkoblet livsstil, sier administrerende direktør Aksel Aanensen i Ericsson i Norge.

– Så godt som alle i Norge lever en oppkoblet livsstil, sier administrerende direktør Aksel Aanensen i Ericsson i Norge. Foto:

Favoritter

TV-en, strømmåleren og alarmsystemet er nordmenns klare favoritter blant en lang rekke ting som er eller kan tenkes oppkoblet til internett for å bli mer effektive. Lavest scorer løse kjøkkengjenstander, møbler og løsøre som penner, dagbøker og kofferter.

– Det er naturlig at vi er opptatt av oppkoblede TV-er og alarmsystemer. Mange bruker eller ser nytten av dette allerede. Det er mer interessant at mange vil ha strømmålerne koblet opp. Digitale strømmålere skal installeres i alle norske hjem før 2019, men det har foreløpig vært svært lite fokus på mulighetene dette vil skape, forteller Aanensen.

En betydelig andel av verdens befolkning, og mer enn én av tre nordmenn, mener at teknologien er en trussel for personvernet.

– I Norge er likevel mer enn dobbelt så mange enige som uenige i at fordelene ved nettbaserte tjenester overgår risikoen. Flertallet er nøytrale, sier Aanensen. (ANB)

ArtikkeltagsLes mer om: teknologi innenriks nyheter

Artikkeltags