Grue-folk kan nå søke sosialhjelp på nett

GRUE: Som en av de første kommunene i regionen kan nå innbyggere i Grue søke sosialhjelp digitalt.