Stadig færre er uten jobb i distriktet

GLÅMDAL: Nye tall fra NAV viser at antallet helt arbeidsledige i Kongsvingerregionen synker.

DEL

Et godt eksempel er Nord-Odal kommune, der kun 28 personer er helt arbeidsledige. Det er 12 færre enn i fjor og en nedgang på hele 30 prosent sammenlignet med året før.

Også nabokommunen i sør, Sør-Odal, har redusert antallet helt ledige siden i fjor. Per i dag er det 60 personer som er arbeidsledige i Sør-Odal mot 71 i fjor. Det gir en nedgang på 15 prosent.

Også i Grue kommune er tallene lystig lesning. 55 personer er helt arbeidsledige per nå, men det er 16 færre enn i fjor og en nedgang på 23 prosent. Tendensen er ganske lik lengre nord i fylket. I Åsnes er nedgangen på 15 prosent sammenlignet med i fjor. 69 personer er helt arbeidsledige i år, mot 81 på samme tid i fjor.

Nedgang

I kommunene Eidskog, Kongsvinger og Våler peker pila nedover. I Eidskog er 71 personer arbeidsledige, det er fem flere enn i fjor og en økning på 8 prosent.

I Kongsvinger er 11 flere arbeidsledige i år, sammenlignet med i fjor. 185 personer er uten arbeid og det innebærer en økning på 6 prosent sammenlignet med i fjor.

I Våler kommune er 40 personer uten arbeid, en oppgang på 3 personer siden i fjor, og en økning på 8 prosent.

Bedre enn gjennomsnittet

Prosentvis er det i Engerdal man har hatt størst utfordringer med antallet arbeidsledige det siste året. Der har 12 nye blitt helt ledige siste året og det utgjør en prosentvis økning på 133 prosent.

I Elverum kommune peker også pila nedover. 239 personer står uten arbeid i kommunen, det er 47 personer flere enn i fjor og en økning på 24 prosent.

Ved utgangen av september var det registrert 3 638 helt ledige arbeidssøkere i Innlandet. Dette tilsvarer 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet var på 2,2 prosent.

– Det er positivt at ledigheten i Innlandet holder seg lavere enn ledigheten i landet, sier direktør i NAV Innlandet Bjørn Lien i en pressemelding.

Selv om ledigheten har økt noe i regionen er det fortsatt i Nord-Østerdal man finner den laveste ledigheten sortert på regioner med 1,1 prosent av arbeidsstyrken. Sør-Østerdal derimot er den regionen med høyest ledighet med 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Kongsvingerregionen trekkes også fram med positivt fortegn. Regionen er den eneste - sammen med Nord-Gudbrandsdal - som har lavere ledighet enn på samme tid i fjor med henholdsvis 2,0 og 1,5 prosent av arbeidsstyrken.

Ifølge tallene fra NAV er det innenfor butikk- og salgsarbeid det er flest helt ledige arbeidssøkere. Og dette betegner NAV som en betydelig økning sammenlignet med status for september i 2018.

Totalt var det i september måned 1559 ledige stillinger i Innlandet (Hedmark og Oppland). Det er 15 prosent flere enn sammenlignet med september i fjor. Det var innen helse, pleie og omsorg det var flest ledige med totalt 370 stillinger.

Tallgrunnlaget for denne saken finner du her.

Artikkeltags