Nye militærkolonner på veg

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Torsdag er det planlagt nye militærkolonner i forbindelse med Nato-øvelsen Trident Juncture.

DEL

Fra Fredrikstad:

 • 4 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Korsegården, fv. 152 Korsegården – Holstadkrysset, E18 Holstadkrysset – Vinterbro, E6 Vinterbro – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Elverum, rv. 2 Elverum – Haslemoen kl. 19.00 – 02.31
 • 1 kolonne rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Korsegården, fv. 152 Korsegården – Holstadkrysset, E18 Holstadkrysset – Vinterbro, E6 Vinterbro – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Elverum, rv. 2 Elverum – Haslemoen kl. 01.40 – 08.11
 • 2 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena kl. 02.00 – 07.50
 • 9 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena kl. 21.15 – 05.20
 • 1 kolonne rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Elverum, rv. 2 Elverum – Haslemoen kl. 22.15 – 04.23
 • 6 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Korsegården, fv. 152 Korsegården – Holstadkrysset, E18 Holstadkrysset – Vinterbro, E6 Vinterbro – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Elverum, rv. 2 Elverum – Haslemoen kl. 23.59 – 08.13
 • 1 kolonne rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Tynset kl. 22.00 – 07.00

Fra Åndalsnes:

 • 2 kolonner E136 Åndalsnes – Dombås, E6 Dombås – Hjerkinn, fv. 29 Hjerkinn – Dalholen kl. 11.00 – 14.19
 • 1 kolonne E136 Åndalsnes – Dombås, E6 Dombås – Sessvollmoen kl. 17.40 – 01.31
 • 1 kolonne E136 Åndalsnes – Dombås, E6 Dombås – Hjerkinn, fv. 29 Hjerkinn – Alvdal, rv. 3 Alvdal – Rena kl. 17.00 – 22.21
 • 1 kolonne E136 Åndalsnes – Lesja kl. 18.00 – 19.42
 • 2 kolonner E136 Åndalsnes – Dombås kl. 15.00 – 17.18

Fra Rena:

 • 1 kolonne rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Gardermoen kl. 12.00 – 14.25
 • 1 kolonne rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Sessvollmoen kl. 08.50 – 10.59
 • 4 kolonner rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Vinterbro, E18 Vinterbro – Holstadkrysset, fv. 152 Holstadkrysset – Korsegården, E6 Korsegården – Rygge kl. 07.00 – 13.11

Fra Sessvollmoen:

 • 1 kolonne E6 Sessvollmoen – Asphaugen, fv. 17 Asphaugen – Namsos kl. 08.00 – 21.10
 • 1 kolonne E6 Sessvollmoen – Dombås, E136 Dombås – Lesja kl. 12.00 – 17.32

Annet:

 • 1 kolonne E6 Rinnleiret – Støren, fv. 30 Støren – Tynset, rv. 3 Tynset – Rena kl. 08.00 – 15.18
 • 1 kolonne rv. 2 Haslemoen – Elverum, rv. 3 Elverum – Kolomen, E6 Kolomoen – Sessvollmoen kl. 09.15 – 12.11
 • 2 kolonner E6 Oslo – Sessvollmoen kl. 13.00 – 14.06
 • 1 kolonne fv. 64 Setnesmoen – Molde, E39 Molde – Bergsøya, rv. 70 Bergsøya – Kristiansund kl. 08.00 – 11.06
 • 1 kolonne rv. 70 Kristiansund – Bergsøya, E39 Bergsøya – Molde, fv. 64 Molde – Åndalsnes, E136 Åndalsnes – Dombås, E6 Dombås – Hjerkinn, fv. 29 Hjerkinn – Alvdal kl. 15.00 – 21.45
 • 4 kolonner E6 Rygge – Årum, rv. 111 Årum – Fredrikstad kl. 17.00 – 18.27
 • 1 kolonne E6 Jørstadmoen – Støren, fv. 30 Støren – Røros kl. 14.00 – 20.03 

Oversikten er basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret. Statens vegvesen tar forbehold om endringer.

Militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk. En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy og farten vil i mange tilfeller være lavere enn tillatt hastighet.

Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksomme og vise hensyn, og om å beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle vegene, i de aktuelle tidsrommene.

Artikkeltags