Slik påvirker Nato-øvelsen veiene fredag

Se en oppdatert oversikt over planlagte militære kolonner fredag 19. oktober.

DEL

Fra Fredrikstad:

 • 10 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Elverum, rv. 2 Elverum – Haslemoen kl. 10.15 – 19.23
 • 5 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Elverum, rv. 2 Elverum – Haslemoen kl. 17.00 – 01.08
 • 3 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena kl. 14.00 – 20.00
 • 3 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Rygge kl. 14.00 – 15.30
 • 3 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Rygge kl. 19.15 – 20.13
 • 4 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Sessvollmoen kl. 09.00 – 12.53
 • 3 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Sessvollmoen kl. 19.00 – 22.08
 • 1 kolonne rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena kl. 17.45 – 23.20
 • 1 kolonne rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena kl. 19.45 – 01.20

Fra Fiborgtangen:

 • 2 kolonner E6 Fiborgtangen – Støren, fv. 30 Støren – Haltdalen kl. 10.30 – 17.24
 • 3 kolonner E6 Fiborgtangen – Støren, fv. 30 Støren – Åkerbakken kl. 10.00 – 17.26
 • 3 kolonner E6 Fiborgtangen – Støren, fv. 30 Støren – Røros kl. 17.00 – 23.24
 • 1 kolonne E6 Fiborgtangen – Støren, fv. 30 Støren – Røros kl. 11.00 - 15.09
 • 2 kolonner E6 Fiborgtangen – Støren, fv. 30 Støren – Røros kl. 13.30 – 18.09
 • 1 kolonne E6 Fiborgtangen – Støren, fv. 30 Støren – Glåmos kl. 11.30 – 15.38

Fra Haslemoen:

 • 3 kolonner rv. 2 Haslemoen – Elverum, rv. 3 Elverum – Kolomoen, E6 Kolomoen – Vinterbro, E18 Vinterbro – Holstadkrysset, fv. 152 Holstadkrysset – Korsegården, E6 Korsegården – Rygge kl. 02.15 – 07.00
 • 1 kolonne rv. 2 Haslemoen – Elverum, rv. 3 Elverum – Kolomoen, E6 Kolomoen – Vinterbro, E18 Vinterbro – Holstadkrysset, fv. 152 Holstadkrysset – Korsegården, E6 Korsegården – Rygge kl. 17.00 – 21.15

Fra Haltdalen/Åkerbakken/Glåmos:

 • 1 kolonne fv. 30 Haltdalen – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen kl. 16.30 – 19.39
 • 2 kolonner fv. 30 Haltdalen – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen kl. 18.30 – 22.09
 • 1 kolonner fv. 30 Åkerbakken – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen kl. 16.00 – 19.56
 • 2 kolonner fv. 30 Åkerbakken – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen kl. 18.00 – 22.56
 • 1 kolonne fv. 30 Glåmos – Haltdalen kl. 17.00 – 19.46

Annet:

1 kolonne fv. 710 Ørlandet – Orkanger, E39 Orkanger – Leinstrand, E6 Leinstrand – Støren, fv. 30 Støren – Røros kl. 12.00 – 15.06

1 kolonne rv. 2 Eda (Sverige) – Kongsvinger, E16 Kongsvinger – Kløfta, E6 Kløfta – Sessvollmoen kl. 11.30 – 13.50

1 kolonne fv. 29 Alvdal – Hjerkinn, E6 Hjerkinn – Dombås, E136 Dombås – Lesja kl. 09.00 – 11.12

1 kolonne E136 Åndalsnes – Dombås, E6 Dombås – Hjerkinn, fv. 29 Hjerkinn – Alvdal, rv. 3 Alvdal – Rena kl. 11.00 – 16.21

3 kolonner E6 Rygge – Årum, rv. 111 Årum – Fredrikstad kl. 09.00 – 12.27

3 kolonner E6 Rygge – Årum, rv. 111 Årum – Fredrikstad kl. 16.30 – 17.27

3 kolonner E6 Sessvollmoen – Rygge kl. 23.30 – 03.22

Oversikten er basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret torsdag kveld.

Statens vegvesen tar forbehold om endringer.

Militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk.

En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy og farten vil i mange tilfeller være lavere enn tillatt hastighet.

Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksomme og vise hensyn. Beregn litt ekstra kjøretid på de aktuelle vegene, i de aktuelle tidsrommene.

Artikkeltags